Зворотний зв'язок

Конституція РСФСР 1918 року

План

1.ВЦИК, СНК.

2.Виборче право.

ВЦИК, СНК.

По конституції 1918 року ВЦИК був вищим законодавчим, розпорядницьким і контролюючим органом Російської Соціалістичної Федеративної республіки. Він повинний був давати загальний напрямок діяльності робочо-селянського уряду і всіх органів Радянської влади в країні. У його компетенцію входило об'єднання й узгодження роботи з законодавства і керування і спостереження за проведенням у життя Радянської Конституції, постанов Усеросійських з'їздів Рад і центральних органів Радянської влади. Він розглядав і затверджував проекти декретів і інші пропозиції, внесені СНК чи окремими відомствами, а також він міг видавати власні декрети і розпорядження. У повноваження Вцика входило скликання Всеросійського З'їзду Рад, якому він повинний був представляти звіт від проведеної діяльності і доповіді по загальній політиці й інших окремих питаннях. ВЦИК утворював СНК для загального керування справами РСФСР. Разом із З'їздом Рад Вцику підлягали наступні питання загальнодержавного значення:

•Твердження, зміна і доповнення Конституції

•загальне керівництво всією зовнішньою і внутрішньою політикою РСФСР

•встановлення і зміна границь держави

•прийняття до складу РСФСР нових членів республіки і визнання їхнього виходу відтіля

•встановлення і зміна системи мір, ваг і грошей на території РСФСР

•установлення загальнодержавних податків і повинностей

•встановлення основ організації збройних сил РСФСР

•видання постанов про придбання і втрату громадянства

•право загальної і часткової амністії й інші питання.

Про члени ВЦИКа в Конституції сказано лише те, що вони працюють у відділах СНК чи виконують особливі доручення ВЦИКа Рад.

У свою чергу СНК належало загальне керування справами РСФСР. Для здійснення цієї задачі СНК міг видавати декрети, розпорядження, інструкції й інші нормативні акти, необхідні для правильного і швидкого плину державного життя. Про усі свої постанови і рішення СНК негайно повинний повідомляти Вцику, що вправі чи скасувати призупинити всяка чи постанова рішення СНК. Усі постанови рішення СНК, що мають велике загальнополітичне значення також повинні були представлятися на розгляд і твердження Вцика. Однак у Конституції особливо обговорено, що заходу, що вимагають невідкладного виконання можуть бути здійснені СНК безпосередньо.

Члени СНК коштують на чолі окремих наркоматов, яких усього було утворено 17:

•по іноземних справах

•по військових справах

•по морських справах


Referat.UkrText.info

У нас ви зможете знайти і ознайомитися з рефератами на будь-яку тему.


Не знайшли потрібний реферат ?

Замовте написання реферату на потрібну Вам тему

Замовити реферат