Зворотний зв'язок

Класифікація рекреаційної діяльності за напрямками

ПЛАН

1. Соціальний туризм

2. Молодіжний і дитячий туризм

3. Сільський (зелений) туризм

4. Оздоровчо-спортивний туризм

5. Список використаної літератури

Класифікувати рекреаційну діяльність можна за різними ознаками: за територіальними (внутрішній та виїзний), за динамікою проведення (спортивний, класичний, естрім) тощо.

За видами діяльності переважно виділяють наступні види рекреаційної діяльності:

Соціальний туризм

Важливою складовою туристської діяльності в Україні є соціальний туризм. Це організація змістовного оздоровлення та відпочинку широ­ких верств населення за найнижчими доступними цінами, зорієнтова­ними лише на потреби відновлення матеріальної бази.

Упродовж останніх років розвитком соціального туризму опікують­ся чимало структур, об'єднань, підприємств і організацій різних форм власності та відомчого підпорядкування. Однак найповніше і найефек­тивніше соціальний туризм знаходить свій прояв у межах профспілко­вої системи, більшість підприємств і організацій якої входять до закри­того акціонерного товариства з туризму та екскурсій «Укрпрофтур».

ЗАТ «Укрпрофтур» є найбільшим в Україні туристичним об'єднанням. У його складі діють 77 власних туристських господарств (готелів, туристсько-оздоровчих комплексів, пансіонатів, туристських баз і табо­рів) загальною місткістю близько 20 тис. ліжко-місць; 80 бюро подоро­жей та екскурсій та інші підрозділи.

За період 1953 — 2000 pp. туристсько-екскурсійні підприємства й ор­ганізації профспілок України надали послуги більш як 115 млн туристів і 800 млн екскурсантів.

Основними напрямами діяльності підприємств ЗАТ «Укрпрофтур» на сучасному етапі є оздоровлення у власних господарствах, організація транспортних туристських подорожей по Україні, екскурсійне обслуго­вування усіх верств населення, надання автотранспортних послуг та послуг підприємств громадського харчування, а також інші види діяль­ності. Всього перелік послуг, які надає система профспілкового туризму, становить близько 30 найменувань.

З метою оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорно­бильської катастрофи, насамперед дітей, товариством реорганізовано частину туристських закладів у пансіонати з лікуванням і туристсько-оздоровчі комплекси, що поряд з активним відпочинком надають ліку­вальні послуги. Усі вони мають ліцензії Міністерства охорони здоров'я України на право надання медичних послуг. Створено лікувальну базу, укомплектовано штат медичного персоналу, підготовлено склади лікарсь­ких препаратів тощо. Для оздоровлення дітей широко використову­ються мінеральні води, рослинні препарати, екологічно чисті продук­ти харчування, розроблено оздоровчі пішохідні маршрути. Всього в системі ЗАТ «Укрпрофтур» нині діє понад 20 лікувально-оздоровчих закладів. За період 1993 — 2000 pp. у туристських підприємствах проф­спілок оздоровлено понад 500 тис. осіб, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС.

Путівки на оздоровлення в пансіонатах і оздоровчих комплексах профспілкового туризму найдешевші серед закладів такого профілю інших відомств, що визначені постановою Кабінету Міністрів Украї­ни від 5 серпня 1997 р. № 835 як заклади лікування та відпочинку дітей.


Referat.UkrText.info

У нас ви зможете знайти і ознайомитися з рефератами на будь-яку тему.
Не знайшли потрібний реферат ?

Замовте написання реферату на потрібну Вам тему

Замовити реферат