Зворотний зв'язок

Туризм і світогляд людини

Сучасна наука розглядає туризм як складну соціально-економічну систему. Незважаючи на те, що туризм традиційно відносять до невиробничої сфери, тому що він, насамперед, працює на забезпечення людини повноцінним і раціональним відпочинком, тобто складає значну частину інфраструктури, але незаперечним є і той факт, що зараз туристична індустрія с багатогалузевим виробничим комплексом. З цього випливає, що таке соціальне явище як туризм є багатогранним, має свої, властиві тільки йому функції і, безумовно, фактори, що впливають на розвиток туризму, який у свою чергу впливає на суспільство, на свідомість його членів і особливо на формування свідомості молоді — найпрогресивнішої складової нашого суспільства.

Саме в цьому аспекті важливо розглянути процес розвитку туризму в суспільстві та його вплив на формування світогляду молоді.

Основними факторами виникнення такого соціального явища як туризм були такі:

1. Соціально - економічний (тобто розпиток суспільств) та досягнення в економіці.

2. Географічний (різне розташування країн та необхідність налагодження зв'язку між ними, наявність тих чи інших природних ресурсів).

3. Демографічний (тобто збільшення кількості населення та різні демографічні процеси).

4. Політичний (освоєння або завоювання нових територій, перерозподіл сфер впливу).

5. Мотиваційний (тобто зміна ціннісних орієнтацій, зокрема, які пріоритети є визначальними у виборі мети подорожі на даний момент розвитку суспільства).

Ці п'ять факторів буди головними для розвитку туризму в суспільстві до другої половини XX ст. Зараз до них приєднався ще один важливий фактор — екологічний. І щодо розвитку сучасного туризму, то саме екологічний фактор багато в чому визначає його перспективи.

Всі ці фактори взаємопов'язані, взаємодіють і майже однаково впливають на розвиток туризму в суспільстві.

Якщо звернутися до історії туризму, то всю її можна розділити на чотири основні етапи розвитку.

І — з найдавніших часів до 1841 року — це початковий етап розвитку туризму.

ІІ — з 1841 р. до 1914 р. — етап становлення туризму як галузі.

IIІ — з 1914 р. до 1945 р. — етап формування індустрії туризму.

IV — з 1945 р. до нашого часу — монополізація туристичної індустрії, етап масового туризму.

Само собою зрозуміло, що попередником туризму був будь-який маршрут мандрівки, яку здійснювали наші предки. Головними причинами, що спонукали наших предків мандрувати, були:

— освоєння нових територій, зручних для життя та різних видів діяльності;

— людська цікавість, бажання пізнати навколишній світ;

— сама природа, яка давала нашим предкам можливість мандрувати.

Першим видом транспорту наших предків був човен. Людина підняла вітрила раніше, ніж осідлала коня. Наші предки плавали по річках із жердиною і веслами, виходили у відкрите море раніше, ніж почали їздити на колесах по дорогах. Першими транспортними засобами були судна. Йдучи під вітрилами або просто за течією, стародавні люди змогли заселяти острови. Землі, яких по суші можна було досягти тільки постійним розселенням із покоління в покоління, досягалися за декілька тижнів випадковим дрейфом або цілеспрямовано. Отже, судна буди першим важливим засобом людини в освоєнні земного простору.


Referat.UkrText.info

У нас ви зможете знайти і ознайомитися з рефератами на будь-яку тему.
Не знайшли потрібний реферат ?

Замовте написання реферату на потрібну Вам тему

Замовити реферат