Зворотний зв'язок

Стан, проблеми й перспективи розвитку туристичної індустрії в Україні

- створення тематичних програм, у яких всебічно, повно та правдиво висвітлюються вітчизняна історія, життя і діяльність видатних українських політичних і військових діячів, народних героїв, митців;

- проведення науково-практичних, методичних конференцій, семінарів та інших заходів для визначення науково обґрунтованих напрямів туризму;

- підготовку кваліфікованих кадрів у сфері туризму.

4. Фінансове забезпечення Основних напрямів.

Комплексне управління реалізацією Основних напрямів покладається на Державний комітет України по туризму, який має співпрацювати з цих питань з місцевими органами виконавчої влади, заінтерисованими міністерствами і відомствами.

Основними джерелами фінансування Основних напрямів мають сили:

- кошти туристичних підприємств і організацій, у тому числі й на умовах пайової участі;

- кредитні ресурси;

- іноземні інвестиції;

- державні асигнування на розвиток рекреаційних зон загальнодержавного значення та відновлення історико-культурних пам’яток;- інші джерела, не заборонені законодавством України.

Висновки

Реалізація Основних напрямів стимулюватиме туристичну діяльність в Україні, посилить взаємозв’язок туризму з іншими пріоритетними сферами соціального, економічного та культурного розвитку окремих регіонів і всієї країни. А це, у свою чергу, сприятиме зростанню, авторитету України на світовому ринку туристичних послуг, зміцненню економіки країни, наповненню державного бюджету, створенню потужної туристичної галузі, зростанню добробуту українських громадян, збереженню історико-культурної спадщини, піднесенню духовного потенціалу суспільства.

Список використаної літератури

Закон України “Про туризм” // Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 31, ст. 241; 2001 р., N 32, ст. 172.

Закон України “Про внесення змін до Закону України "Про туризм"” // Відомості Верховної Ради. - 2004. - N 13. - С.180.

Про заходи подальшого розвитку туризму: Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.1999.

Про заходи щодо забезпечення реалізації державної політики у галузі туризму: Указ Президента України від 14.12.2001 №1213/2001.

Про підтримку розвитку туризму в Україні: Указ Президента України від 02.03.2001 №127/2001.

Захаревич Н. Галузь як джерело прибутку та відпочинку: Туризм // Україна business. - 2002. - 8 серпня.

Олійник О. Туризм в Україні має перспективи // Урядовий кур’єр. - 2001. - 25 лютого.

Федорченко В.К., Дворова Т.А. Історія туризму в Україні. – К., 2002.


Referat.UkrText.info

У нас ви зможете знайти і ознайомитися з рефератами на будь-яку тему.
Не знайшли потрібний реферат ?

Замовте написання реферату на потрібну Вам тему

Замовити реферат