Зворотний зв'язок

Робоча навчальна програма з дисципліни “Основи метрології і технічні вимірювання”

Загальні відомості

Предмет “Основи метрології та технічні вимірювання” вивчає основи стандартизації, основні поняття та визначення, міжгалузеві системи стандартів. Допуски і посадки, основні відомості про взаємозамінність. Основи технічних вимірювань, методи і засоби забезпечення єдності вимірювань. Метрологічне забезпечення виробництва. Точність форми деталей, жорсткість поверхні. Допуски і посадки підшипникових, конічних з’єднань, різьб. Допуски на шпонкові, шліцові з’єднання, зубчасті передачі.

Слідує за кресленням, технічною механікою, фізикою та матеріалознавством.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати і вміти:

Знати:

-сутність та вплив стандартизації та взаємозамінності на розвиток промисловості;

-основні поняття, терміни та визначення по допускам та посадкам для гладких елементів деталей та їх з’єднань;

-особливості системи допусків та посадок для з’єднань підшипників з валами та корпусами;

-основні відомості про точність форм та розташування поверхонь, жорсткості поверхні;

-класифікація вимірювальних засобів та їх використання;

-допуски і посадки шпонкових, шліцевих, різьбових, конічних з’єднань та зубчастих передач.

Вміти:

-виконувати вимірювання вимірними інструментами і пристроями;

-вибирати системи посадок, квалітети та види посадок;

-застосовувати набуті знання в курсовому і дипломному проектуванні.

Для отримання практичних навичок передбачається виконання лабораторно-практичних занять, в т.ч. бажано, в лабораторіях базових підприємств.

Приблизний тематичний план

№/пНазва розділів і темкількість годин

всьогов т.ч. лаб./практ.

Уведення. Метрологія, задачі і роль її в народному господарстві2

Розділ І

Основи стандартизації

1.1.Роль стандартизації в забезпеченні якості продукції2


Referat.UkrText.info

У нас ви зможете знайти і ознайомитися з рефератами на будь-яку тему.
Не знайшли потрібний реферат ?

Замовте написання реферату на потрібну Вам тему

Замовити реферат