Зворотний зв'язок

диференційоване інформування споживачів інформації

ЗМІСТ

1.Створення системи диференційованого інформування споживачів (ДІС).5

2. Особливості інформаційного забезпечення фахівців у галузі бібліотекознавства (на прикладі бібліотек Росії).8

3. ДІС-ВЧИТЕЛІВ.13

4. Iнформаційне забезпечення банківської діяльності.17

5. Інформаційне забезпечення АПК.23

6. ДІС в адміністративних органах та обмін адміністративною інформацією.26

7. Проблеми інформаційного забезпечення вчених у централізованій бібліотечній системі Російської академії наук (РАН).28

ВИСНОВКИ31

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:33

ВСТУП

Актуальність теми. В умовах розвитку науки та техніки, інформатизації всіх сфер суспільного життя та чіткої диференціації інформаційних потреб різних груп споживачів інформації, тема яка розкриває сутність, доцільність та практичну методику диференційованого інформування різних груп споживачів — є дійсно актуальною на сучасному етапі.

Мета роботи полягає в розкритті сутності поняття “диференційоване інформування споживачів інформації”, практичне функціонування даного виду інформаційного обслуговуваня на конкретних прикладах російських та українських інформаційних установ. Необхідно вказати всі особливості диференційованого інформування різних суспільних груп, а також спеціалістів різних галузей, практичну цінність для них даного виду інформаційного обслуговування; звернути увагу на певні труднощі здійснення цього виду обслуговування: об’єктивність інформації, задоволення конкретних, постійно діючих інформаційних потреб певних груп споживачів інформації.

Об’єктом дослідження виступає диференційоване інформування споживачів інформації.

Предметом дослідження являється диференційоване інформування споживачів інформації, як вид інформаційного обслуговування, який спрямований на задоволення конкретних, постійнодіючих та довготривали потреб в інформації певних груп споживачів.

Теоретична та практична цінність даного дослідження полягає в тому, що диференційоване інформування споживачів (ДІС) інформації, як вид інформаційного обслуговування буде розглядатися в різних аспектах: на конкретних прикладах інформаційного забезпечення різних груп споживачів, а також у теоретико-методичному аспекті ДІС.

Огляд літератури по темі. Найголовнішими теоретичними та практичними джерелами літератури по даній темі є періодичні видання: “Вісник книжкової палати України”, “Бібліотека”, “Науково-технічні бібліотеки”, “Бібліографія”, а також інші журнали та газети із певних видів суспільної діяльності, яка пов’язана із активним використанням нової інформації, це наприклад: “Вісник Національного Банку України”, “Вісник аграрної науки” та ін. Цікава і монографія американського вченого Майкла Бакленда "Реконструкція (перебудова) бібліотечного обслуговування". В ній викладені основні положення бібліотечно-інформаційного обслуговування в США.

1.Створення системи диференційованого інформування споживачів (ДІС).

Диференційоване інформування споживачів — це вид інформаційного обслуговування, який направлений на задоволення постійнодіючих інформаційних потреб спеціалістів та науковців для ефективного здійснення їх професійної діяльності.


Referat.UkrText.info

У нас ви зможете знайти і ознайомитися з рефератами на будь-яку тему.
Не знайшли потрібний реферат ?

Замовте написання реферату на потрібну Вам тему

Замовити реферат