Зворотний зв'язок

Особисті_немайнові_права

План.

ВСТУП

І. ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА, ПОВ’ЯЗАНІ З МАЙНОВИМИ

1.1.Авторське право і суміжні права

1.2.Особисті немайнові права на об’єкти промислової власності

ІІ. ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА, НЕ ПОВ’ЯЗАНІ З МАЙНОВИМИ

2.1 Честь, гідність та ділова репутація як об'єкт цивільних правовідносин

2.2. Особисті немайнові права юридичних осіб

2.3. Особисті немайнові права фізичних осіб:

1)право на життя;

2)право на безпечне довкілля;

3)право на свободу;

4)право на особисту недоторканість;

5)право на сім'ю;

6)право на ім'я;

7)право особи на індивідуальність;

8)право на особисте життя;

9)правова охорона особистих паперів;

10)право на місце проживання;

11)право на недоторканість житла;

12)право особи на пересування.

ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА

ВСТУП

Проблема особистих немайнових прав особи, громадянина є однією з найважливіших у цивілістиці. Кожна особа у правовій державі має відчувати свою правову та соціальну захищеність; повага до особистості є в такому суспільстві нормою повсякденного життя.

Особисті права людини нерозривно пов’язані з такими поняттями, як рівність, свобода, недоторканість особи. І це природно, тому що ідеї рівності, свободи і недоторканності протягом всієї історії цивілізації використовувалися в боротьбі нового зі старим, прогресивного з консервативним.


Referat.UkrText.info

У нас ви зможете знайти і ознайомитися з рефератами на будь-яку тему.
Не знайшли потрібний реферат ?

Замовте написання реферату на потрібну Вам тему

Замовити реферат