Зворотний зв'язок

Перспективи України в галузі автоматизації та робототехніки

Зміст

Вступ

Частина 1

Сучасний стан галузі автоматизації та робототехніки в Україні

Частина 2

Шляхи підвищення конкурентоздатності галузі

Висновок

Вступ

Головною відмінною рисою сучасності є небачений розвиток науки та техніки. Місце країни в сучасному світі визначається не стільки надлишком робочих рук та сировини, скільки якістю людського капіталу, рівнем освіти та практичного використання знань, інноваційною активністю економіки. Стратегічною моделлю та локомотивом зростання економіки більшості розвинених країн стала розробка новітніх технологій, виробництво на їх основі високотехнологічних товарів та послуг та вихід з ними на світові ринки. Розмір світового ринку “мирних” технологій, наукоємних товарів та послуг становить більш як 2 трлн.дол.США.

Автоматизація та робототехніка є одним із пріоритетних напрямків розвитку промисловості в усіх розвинених країнах. Дана галузь є важливою також і в міжнародних програмах розвитку науково-технічного потенціалу. Наприклад, програма “Евріка”, що була заснована в 1980 році для подолання відставання Європи від США у високотехнологічних галузях (у програмі беруть участь 24 європейські країни), одним із дев’яти пріоритетних напрямків досліджень визначає автоматизацію та робототехніку. Дані факти свідчать про те, що для України розширення її сегменту на ринку засобів автоматизації, збереження та підвищення їх конкурентоздатності мають стати одним із найважливіших напрямів державної політики.

Дане дослідження має виявити, в якому стані перебуває галузь автоматизації та робототехніки України на даний момент, на яких ринках присутня її продукція, чи є можливості розширення ринкової частки українських підприємств, якими є перспективи галузі. Слід виявити конкурентні переваги продукції українських підприємств, а також фактори, що перешкоджають її успішному конкуруванню із світовими аналогами. Необхідно з’ясувати можливості підвищення конкурентоздатності української продукції та необхідні для цього умови.

У першому розділі даної роботи ми проаналізуємо діяльність двох українських підприємств – виробників засобів автоматизації. Буде розглянуто переваги та недоліки їхньої продукції, діяльність підприємств на закордонних ринках.

У другому розділі ми спробуємо виявити типові проблеми, з якими стикаються підприємства галузі, та розглянемо можливі шляхи розв’язання проблем галузі. Слід, по-перше, оцінити державну політику щодо галузі, по-друге – пояснити рівень зацікавленості в ній приватних інвесторів та кредиторів. На основі зроблених висновків слід запропонувати заходи щодо розвитку галузі, підвищення її конкурентоспроможності.

Частина 1

Сучасний стан галузі автоматизації та робототехніки в Україні

Спробуємо дослідити діяльність двох українських підприємств, що виготовляють засоби автоматизації та робототехніки – заводу «Кристал» та об’єднання “AMICO”.

Науково-виробниче об’єднання “AMICO” (Advanced Measuring Instruments Co., Ltd) є учасником “Державної програми стимулювання експорту продукції, в тому числі високотехнологічних виробництв”, затвердженої Постанової КМУ від 26 жовтня 2001 року (пункт 10.4.13.19. “Впровадження технології та мережі систем обліку та контролю розподілу рідких енергоносіїв). За власністю воно є на сто відсотків українським і виробляє засоби автоматизації на основі винаходів вітчизняних вчених.Ґрунтуючись на методі так званої імпульсної поліметрії (автор – доктор технічних наук Жуков Ю.Д., він же – керівник AMICO), фірма розробила, виготовила і впровадила низку систем автоматизованого дистанційного контролю рідких та сипучих субстанцій, серія яких дістала загальну назву САДКО. Сфера застосування – нафтобази, АЗС, елеватори, газонаповнювальні станції (ГНС), морські та річкові судна та ін. Однією з конкурентних переваг систем САДКО є її якість: велика точність вимірів, дуже незначний рівень інструментальної похибки, можливість одночасного контролю різних суттєвих параметрів. Зарубіжні аналоги на кожний параметр використовують окремий давач (до речі, ціна такого монометричного давача більша за ціну вітчизняного поліметричного давача, який знімає та передає інформацію про декілька параметрів одночасно). Наприклад, система САДКО-ЕЛЕВ здатна контролювати в режимі реального часу рівень, температуру, вологість та масу зерна, що зберігається у силосах елеваторів. Такий контроль дозволяє ефективно запобігти втратам при зберіганні зерна, оператор на пульті управління може вчасно помітити, скажімо, збільшення температури зерна в чітко вказаному приладом місці і вжити негайних запобіжних заходів. Зайве нагадувати, яке важливе значення має застосування саме такого обладнання в умовах, коли реформоване сільське господарство України дає великі врожаї і запобігання втратам при зберіганні зерна є чи не найважливішим чинником для його ефективного продажу, зокрема за кордон. Водночас, автоматичні системи САДКО-ЕЛЕВ набувають значних переваг на ринках країн-експортерів зернових культур. Значно ширшим може бути ринок збуту для систем САДКО-Ойл, які застосовуються на нафтопереробних заводах, нафтосховищах, АЗС та ГНС, де особливе значення має не тільки можливість оперативного контролю над наявністю пального у резервуарах, але й автоматичне запобігання перегріву, переливу, неконтрольованому витіканню вогненебезпечної рідини.


Referat.UkrText.info

У нас ви зможете знайти і ознайомитися з рефератами на будь-яку тему.
Не знайшли потрібний реферат ?

Замовте написання реферату на потрібну Вам тему

Замовити реферат