Зворотний зв'язок

Християнство: передумови виникнення, історія, символи, свята.

План

1. Вступ

2. Історичні передумови виникнення

3. Біблія – священна книга християн

4. Хрест – священний знак християн

5. Утворення християнської церкви

6. Розкол у християнстві

7. Особливості календаря християнських свят

8. Християнське віровчення

9. Християнські таїнства

10. Християнські свята

11. Храмові свята

Вступ

Християнство є однією з найпоширеніших релігій сві¬ту, яка має до 1,5 млрд. послідовників у Європі, Америці, Африці, на Близькому Сході та в інших регіонах. Це — друга за часом виникнення (після буддизму) світова релі¬гія, яка охоплює три головні напрями — православ'я, ка¬толицизм, протестантизм.

Історичні передумови виникнення

Зародилося християнство в середині І ст. н.е. у східних провінціях Римської імперії серед єврейського населення Палестини у процесі злиття іудаїстських сект, існуючи на перших порах як сектантське утворення в межах іудаїзму. Різні чинники прислужилися до його виникнення. Одним із найвпливовіших серед них був соціально-політичний, що виявився у глибокій кризі Римської імперії, супроводжу¬ваній невдоволенням населення існуючими порядками, по¬встаннями і навіть громадянськими війнами.

Особливо глибокою була криза в палестинській про¬вінції Іудеї, яка гостро переживала втрату незалежності. Однак серед іудейського народу не було єдності в оцін¬ках свого соціально-політичного становища і в поглядах на майбутнє, що засвідчувало спрямування різних суспіль¬но-політичних рухів. Активну непримиренність, що пе¬редбачала необхідність збройної боротьби, виявляв рух зелотів, який об'єднував соціальні низи суспільства. Знач¬но консервативнішу позицію займали саддукеї, до яких належала іудейська знать, а також фарисеї, до яких вхо¬дили торгівці, лихварі, середні землевласники, середні та нижчі служителі культу. Осібною була позиція есеїв — здебільшого знедолених людей, які жили общинами, вели спільне господарство, мали спільне майно. Багато пред¬ставників цієї течії дотримувалися аскетизму, безшлюб¬ності, ритуальної чистоти (перед спільними трапезами здійснювали обмивання, носили білий одяг), дотримува¬лися суботи. Вони вірили у всевладність Бога, безсмертя душі, потойбічне життя, обов'язковим вважали вивчення священних книг. Саме в річищі ортодоксального іудаїз¬му були започатковані витоки християнства.

Тоді палестинськими землями бродило немало пропо¬відників, які віщували наближення приходу месії, що, ставши царем іудейським, врятує народ. Довкола них форму¬валися сектантські утворення.


Referat.UkrText.info

У нас ви зможете знайти і ознайомитися з рефератами на будь-яку тему.


Не знайшли потрібний реферат ?

Замовте написання реферату на потрібну Вам тему

Замовити реферат