Зворотний зв'язок

Сутність і характерні риси Київського християнства

Вступ

Питання про специфіку та особливості Київського християнства досить складне і багатогранне. Потрібно проаналізувати дійсну картину введення християнства на Русі. Торкаючись цієї теми, ми не маємо на меті заперечити сам факт масового одноактного хрещення киян князем Володимиром. Йдеться зовсім про щось інше, істотніше. Чи могло, виходячи з церковних канонів, здійснювати таку масову акцію охрещення візантійське духовенство за дорученням Константинопольського Патріарха? Зрештою, хто охрестив Русь-Україну?

Потрібно також охарактеризувати особливості Київського християнства від охрещення Руси-України і до занепаду Київської держави в середині ХІІІ ст.

Розглядаючи даний період історії Української Церкви, потрібно звернути увагу на те , яким саме було її влаштування після запровадження християнства в Київській Русі.

Київське християнство мало і свою релігійну специфіку відмінну від східних і західних взірців. На що також потрібно звернути увагу в даній роботі.

Помітна позитивна роль християнства а культурному розвитку Київської Русі, особливо в період ХІ – ХІІ століть, коли демократична ідеологія і практика Київського християнства заклала підвалини культури нового типу, побудованої на взірець візантійсько-східної і римсько-західної, але своїми глибоко оригінальними місцевими відмінами пов’язаної також і з власними традиціями.

З’ясування всіх вище наведених проблем допоможе зрозуміти багато суперечливих питань в історії Київського християнства, що постають в даний час.

Отже, тема даної курсової роботи є актуальною, оскільки проблеми, висвітлені в ній, дають можливість:

- виділити позицію Київського християнства в розглянутий історичний період;

- розкривають широкий спектр взаємовідносин Київського християнства з Східною і Західною Церквами;

- аналізують тенденції, шляхи і напрямки необхідні для розуміння процесів, що відбувалися в Київському християнстві;

- також сприяють ознайомленню з релігійною специфікою Київського християнства.

Джерельною базою даної курсової роботи послугувала низка праць і дослідженнях Флоренського П. А. [18, 19], Рыбакова Б. А. [14], Чубатого М. [20], Грушевського М. С. [7] та інші.

Мета курсової роботи – спираючись на думки різних дослідників та фактичний матеріал, з’ясувати утворення та виділити особливості Київського християнства. Розглянути вплив влади на Київське християнство та роль західної і східної релігійних традицій в Київському християнстві.

Основні завдання роботи полягають у наступному:

- зробити аналіз взаємовідносин Київського християнства з Західною та Східною Церквами;

- дослідити повноваження Церкви в Київській Русі;

- визначити основні межі, за якими формувалося життя Церкви в державі;

- описати умови, в яких існувала Церква;


Referat.UkrText.info

У нас ви зможете знайти і ознайомитися з рефератами на будь-яку тему.
Не знайшли потрібний реферат ?

Замовте написання реферату на потрібну Вам тему

Замовити реферат