Зворотний зв'язок

Вплив маркетингових комунікацій та реклами на соціально-економічне життя суспільства

В останні роки свого розвитку реклама в Україні досягла якіс¬но нового рівня. Досвід українських фахівців дається в знаки. Стратегічно вивірені рекламно-комунікативні кампанії з високим рівнем креативу стали не тільки помітні на тлі вулиць, але й у зміні стилю життя громадян. Наразі можна констатувати існування цілої індустрії, яка спеціалізується на маніпуляції споживчою поведінкою, використовуючи при цьому ЗМІ. Для того щоб така маніпуляція не чинила зло, а несла в собі добро, людяність, доброзичливість, викликала позитивні емоції, виховувала смаки і підкрес¬лювала певні моральні здобутки, що віками формувалися в суспільстві, варто особливу увагу приділяти рек¬ламному креативу - діяльності, яка поєднує у собі творчі і прагматичні засади побудови реклами.

Креативність нас оточує всюди: креативне читання лекцій, креативне проведення конференцій. У рекламі креативністю називають пошук принци¬пово нових ідей, рішень, спрямованих на досягнення комерційного успіху.

Справа у тому, що поведінка лю¬дини зумовлена передусім емоціями та нераціональними рішеннями. Лю¬ди бажають, щоб їх розважали, підво¬дили до чогось, а не насаджували нав'язливу рекламу. У комуніка¬тивній діяльності в першу чергу потрібно прислухатися не до мозку людини, а до її серця. Потрібно бути дуже емоційним, щоб примусити людину що-небудь зробити. Тепер емоції виступа¬ють на перший план. І основними з них є базові: острах, подив, радість, гнів. Добре спрацьовують секс та гумор.

У зв'язку з цим вирішено було про¬аналізувати, у якому напрямку роз¬вивається рекламний креатив в Україні.

Предметом дослідження обрано креативні спрямування в оформленні рек¬ламних звернень.

Результати проведеного аналізу висвітлили тенденцію до значного пе¬реходу від подання рекламних повідомлень за раціональним спря¬муванням до подання повідомлень за емоційним спрямуванням. Виходячи з цього, вже можна гово¬рити про те, що рекламний ринок Ук¬раїни розвивається за тими тен¬денціями, за якими розвивається європейський ринок.

Кожна реклама є корисною для товаровиробника тому, що забезпечує зростання обсягів збуту продукції, а одже і прибутку. Але є й інша сторона. Спостерігаються негативні наслідки реклами, особливо у соціальній сфері. Найбільшу шкоду суспільству, на мою думку, приносить активна реклама алкоголю. Тому метою дослідження я обрала вивчення рекламного впливу на споживчу поведінку дітей та підлітків різних соціодемографічних груп. Оскільки саме ця категорія потенційних споживачів є найбільш вразливою до впливу реклами.

В процесі роботи переді мною постало два питання:

•визначити, які методи та інструменти використовують рекламодавці для посилення впливу реклами;

•визначити ступінь впливу реклами алкоголю на поведінку підлітків.

1.Одним із таких інструментів маніпуляції є використання різних стильових форм для більш вдалого впливу на визначену групу споживачів. Тобто відбувається підкреслення відповідності товару певному стилю життя споживача. З метою ефективного охоплення ринку для кожного сегменту розробляється не тільки товар, а й окреме рекламне звернення. Наприклад:

•Для цільової аудиторії споживачів з не високим рівнем доходів, пересічних українців на ринку запропоновано горілку під товарною маркою «Біленька». В даному рекламному зверненні використовуються елементи традиційного відпочинку з фантастичним забарвленням. Салоган – «якість вища за ціну».

•Другий варіант стильового рішення простежується в рекламі горілки «Прайм», яка призначена для споживачів які ведуть елітний стиль життя. Ідея –люди, які добилися успіху та знають, що їм необхідно визначилися у своєму виборі на користь горілки «Прайм».

2.Наступний методом впливу є використання різних соціально-комунікативних технологій. Ми бачимо, що у рекламі в Україні значними темпами розвивається використання технологій гуморизації. Все ж таки українці дуже веселий народ. Це ми можемо побачити в рекламі пива «Рогань». Салоган – «дружба як вона Є». Основна ідея – одним із атрибутів добрих дружніх стосунків є спільне веселе споживання пива.

3.Рівень якості самої реклами в Україні стає настільки високий, що окремі рекламні роліки виходять на новий художній рівень. Основна їх мета привернути увагу та зацікавити потенційних споживачів. Як приклад можна навести рекламу пива «Галицька корона». Основна ідея – пропонування замість стандартної пляшки, більшої.


Referat.UkrText.info

У нас ви зможете знайти і ознайомитися з рефератами на будь-яку тему.
Не знайшли потрібний реферат ?

Замовте написання реферату на потрібну Вам тему

Замовити реферат