Зворотний зв'язок

Доходний підхід до оцінки бізнесу

План

1.Методика оцінки

2.Метод дисконтованих грошових потоків

3.Вибір моделі грошового потоку

4.Визначення тривалості прогнозного періоду

5.Аналіз і прогнозування витрат

6.Ретроспективний аналіз і прогноз валовий виручки від реалізації

7.Визначення ставки дисконту

8.Розрахунок величини вартості в постпрогнозний період

9.Внесення підсумкових поправок

1. Методика оцінки

В практиці операцій з оцінкою підприємств зустрічаються самі різні ситуації. При цьому кожному класу ситуацій відповідають свої, адекватні тільки йому підходи і методи. Для правильного вибору методів необхідно заздалегідь класифікувати ситуації оцінки з використанням угрупування об'єктів, типу операції, моменту, на який проводиться оцінка, і т. і. При цьому, якщо на ринку десятки або сотні однорідних об'єктів, доцільно застосування порівняльного методу. Для оцінки складних і унікальних об'єктів переважно витратний метод.

Певні види підприємств, як правило, оцінюються на основі їхнього комерційного потенціалу (наприклад, бензозаправна станція або готель). Об'єм продажів бензину, кількість постояльців в готелі є джерелами доходу, який після порівняння з вартістю операційних витрат дозволяє визначити прибутковість даного підприємства. Такий підхід до оцінки називається доходним. Доходний метод заснований на капіталізації або дисконтуванні доходу, який буде отримана у разі здачі нерухомості в оренду. Результат оцінки по даному методу включає і вартість будівлі, і вартість земельної ділянки.

Якщо підприємство (бізнес) не продається і не купується, а також не існує розвиненого ринку даного бізнесу, коли міркування отримання доходу не є основою для інвестицій (лікарні, урядові будівлі), оцінка може проводитися на основі визначення вартості будівництва з урахуванням амортизації і додавання вартості відшкодування зносу, т. б. витратним методом.

У тому випадку, коли існує ринок бізнесу, подібний оцінюваному, можна використовувати для визначення ринкової вартості порівняльний або ринковий метод, що базується на виборі зіставних об'єктів, вже проданих на даному ринку.

На ідеальному ринку всі три підходи повинні привести до однієї і тієї ж величини вартості. Проте більшість ринків є недосконалими, потенційні користувачі можуть бути неправильно інформовані, виробники можуть бути неефективні. По цих, а також із інших причин дані підходи можуть давати, різні показники вартості.

Кожний з трьох названих підходів передбачає використання в роботі властивих йому методів.

Доходний підхід передбачає використання:

•методу капіталізації. Метод застосовується до тих підприємств, які встигли накопичити активи в результаті капіталізації їх в попередні періоди; іншими словами, цей метод найбільш адекватний оцінці «зрілих» по своєму віку підприємств.


Referat.UkrText.info

У нас ви зможете знайти і ознайомитися з рефератами на будь-яку тему.
Не знайшли потрібний реферат ?

Замовте написання реферату на потрібну Вам тему

Замовити реферат