Зворотний зв'язок

Поточна вартість одиничного аннуітету. Внесок на амортизацію грошової одиниці (періодичний внесок на погашення кредиту). Майбутня вартість аннуітету (накопичення одиниці за період). Періодичний внесок до фонду накопичення (фактор фонду відшкодування)

Символ функції - PVA.

Аннуітет - це грошовий потік, в якому всі суми виникають не тільки через однакові проміжки часу, але і рівновеликі. Таким чином, аннуітет - це грошовий потік, представлений однаковими сумами. Аннуітет може бути вихідним грошовим потоком по відношенню до інвестора (наприклад, здійснення періодичних рівних платежів) або вхідним грошовим потоком (наприклад, надходження орендної платні яка звичайно встановлюється однаковою фіксованою сумою).

Показує поточну вартість суми грошей, яка буде накопичена в майбутньому, в результаті щорічного внесення однієї грошової одиниці

Задача.

Яку суму необхідно покласти на депозит під 10% річних, щоб потім 5 раз зняти по 200 тис. грн.?

Рішення.

Знайдемо значення поточної вартості аннуітету в таблицях, які наведено в додатках.

2) Розрахуємо поточну вартість аннуітету використовуючи фінансові таблиці надані в додатках, маємо:

300 • 3,7908 = 758,16 тис. грн..

Таким чином, інвестор знімає з рахунку п'ять разів по 200 тис. грн., або 1000 тис грн. Різниця між первинним внеском 758,16 тис. грн. і накопиченим 1000 тис. грн. забезпечується сумою відсотків, що нараховуються на залишок внеску, що зменшується, по техніці складного відсотка. Цей процес передбачає кінець кінцем нульовий залишок на депозиті.

Внесок на амортизацію грошової одиниці (періодичний внесок на погашення кредиту)

Оцінка грошових потоків у часі може поставити перед аналітиком проблему визначення величини самого аннуітету, якщо відома його поточна вартість, число внесків і ставу доходу.

Задача.

Яку суму можна щорічно знімати з рахунку протягом п'яти років, якщо первинний внесок рівний 1300 тис. грн.? Банк нараховує щорічно 14% за умови, що суми, що знімаються, будуть однакові.

Рішення.

1) Знайдемо фактор внеску на погашення кредиту за умови, що внесків буде 5, а ставка - 14% (колонка 6). Фактор рівний 0,2913.

2) Розрахуємо величину аннуітету:

РМТ

1300 (——) = 1300*0,2913 = 378,69 тис. грн.

PVA

Таким чином, якщо покласти на рахунок під 14% річних 1300 тис. грн., можна п'ять разів в кінці року зняти по 378,69 тис. грн.

Функція «внесок на амортизацію одиниці» є зворотною по відношенню до функції «Поточна вартість аннуітету»


Referat.UkrText.info

У нас ви зможете знайти і ознайомитися з рефератами на будь-яку тему.
Не знайшли потрібний реферат ?

Замовте написання реферату на потрібну Вам тему

Замовити реферат