Зворотний зв'язок

Оцінка вартості звичайних акцій підприємства. Оцінка дебіторської заборгованості. Оцінка кредиторської заборгованості. Метод ліквідаційної вартості

Відповідно до ухвалених норм випуску звичайних акцій сума виплачуваних дивідендів залежить від результатів діяльності підприємства у відповідному періоді часу, звичайно протягом року. Проте оцінка вартості звичайних акцій передбачає деякий потік дивідендів, які при оцінці вартості грають таку ж роль, як процентні платежі при оцінці облігації. Тільки на відміну від облігацій цей потік є нескінченним і не передбачається повернення початкової інвестиції. З урахуванням всього відзначеного вище оцінка вартості звичайної акції здійснюється по формулі

(5.2)

де

Dt - величина дивіденду, виплачуваного в t-ом році,

Ks- показник дисконту, за допомогою якого здійснюється приведення дивідендних виплат до теперішнього (поточного) моменту часу.

Проблеми, пов'язані з оцінкою вартості акцій, полягають в прогнозі дивідендів і в оцінці показника дисконту. Розглянемо кожну з них окремо.

Цілком очевидно, що підприємство не в змозі здійснити індивідуальний прогноз дивідендів на всьому нескінченному періоді. Тому на практиці цей період розбивають на дві частини, перша з яких складає декілька років (звичайно не більше п'яти), протягом яких існує можливість скласти більше або менше правдоподібний прогноз дивідендних виплат. Друга частина - це весь нескінченний період часу, що залишився, для якого робиться припущення про те, що

•дивіденди зберігають незмінне значення, рівне величині останнього спрогнозованого дивіденду, що увійшов до першого періоду, або

•передбачається деякий постійний річний приріст дивідендів, визначуваний величиною процентного зростання g.

Надалі оцінка вартості акції - ця справа техніки дисконтування спрогнозованої сукупності дивідендів.

Результуюча формула для оцінки вартості звичайних акцій може бути записана таким чином:

(5.3)

де - дисконтоване значення прогнозованих дивідендів на першому (кінцевому) проміжку часу тривалістю N років

- дисконтоване значення подальшої нескінченної серії дивідендів, приведене до моменту часу, відповідного кінцю N -ого роки.

Для розрахунку першою компоненти необхідно просто продисконтувати всі величини дивідендів, що спланерували до виплати протягом перших N років:

. (5.4)

Розрахунок другий компоненти для незмінних дивідендів проводиться по формулі дисконтування нескінченних дивідендів

. (5.5)

Якщо передбачається зростання дивідендів з темпом g, то необхідно скористатися формулою Гордона, яка є узагальненням формули (5.5) і має для даної задачі наступний вигляд:

. (5.6)


Referat.UkrText.info

У нас ви зможете знайти і ознайомитися з рефератами на будь-яку тему.
Не знайшли потрібний реферат ?

Замовте написання реферату на потрібну Вам тему

Замовити реферат