Зворотний зв'язок

Організаційно-правові форми функціонування торгових підприємств. Комерційні ризики і способи їх зменшення

План.

1. Організаційно-правові форми функціонування торгових підприємств.

2. Комерційні ризики і способи їх зменшення.

3. Тести.

4. Задача.

1. Організаційно-правові форми функціонування торгових підприємств.

Правові засади організації підприємницької діяльності визначені Законом України "Про підприємництво". Згідно з цим Законом, підприємництво визначається як самостійна ініціатива, систематична, на свій власний ризик, діяльність з виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг та продаж товарів з метою отримання прибутку.

Суб'єктами підприємницької діяльності можуть бути громадяни України та інших держав, які не обмежені в правоздатності чи дієздатності, а також юридичні особи всіх форм власності.

Не можуть займатися підприємницькою діяльністю військовослужбовці, працівники правоохоронних органів, а також органів державної влади та управління, які покликані здійснювати контроль за діяльністю підприємств. Не можуть бути зареєстровані як підприємці особи, які мають непогашену судимість за корисливі злочини. Вони не можуть виступати як співзасновники підприємницьких структур і займати керівні посади, пов'язані з матеріальною відповідальністю. Особи, яким суд заборонив займатися певною діяльністю, не можуть бути зареєстровані як підприємці з правом здійснення відповідного виду діяльності до закінчення строку, встановленого вироком суду.

Основною ланкою економічної системи України є підприємство, яке чинним законодавством визнається самостійним господарським суб'єктом.

Згідно з законом України "Про підприємства в Україні", в нашій державі можуть діяти підприємства таких видів:

•приватне підприємство, засноване на власності фізичної особи;

•колективне підприємство, засноване на власності трудового колективу підприємства;

•господарське товариство;

•підприємство, яке засноване на власності об'єднання громадян;

•комунальне підприємство, засноване на власності трудового колективу підприємства;

•державне підприємство, засноване на державній власності, в т. ч. казенне підприємство.

Найбільш поширеною організаційно-правовою формою підприємств в Україні в сучасних умовах є господарські товариства: акціонерне товариство, товариство з обмеженою відповідальністю, товариство з додатковою відповідальністю, повне та командитне товариства, які відрізняються одне від одного ступенем відповідальності щодо виконання прийнятих зобов'язань.

Деякі види діяльності, згідно з чинним законодавством, можуть здійснюватися виключно державними підприємствами, наприклад, охорона найбільш важливих об'єктів права державної власності; проведення ломбардних операцій - також і повними товариствами. Тому аудитору під час перевірки необхідно звернути увагу на установчі документи та на відповідність організаційно-правової форми підприємства видам його діяльності, ознайомитися зі складом засновників підприємства, його керівництвом і штатом матеріально відповідальних осіб.


Referat.UkrText.info

У нас ви зможете знайти і ознайомитися з рефератами на будь-яку тему.




Не знайшли потрібний реферат ?

Замовте написання реферату на потрібну Вам тему

Замовити реферат