Зворотний зв'язок

Сутнісно-змістова характеристика підприємницької діяльності

ПЛАН

1.Підприємство як один із факторів виробництва.

2.Сутність підприємницької діяльності. Історія розвитку підприємства.

3.Бізнес і його елементи.

4.Підприємець. Власник, менеджер (Єдність і відмінність).

5.Суб’єкт об’єкти і функції ПД..

1. Економіка кожного суспільства являє собою сукупність різних видів діяльності, результатом якої є виробництво матеріальних благ і їх рух до споживача.

Для виготовлення продукції і надання послуг необхідні ресурси. Їх називають факторами виробництва. Вчені-економіки минулого виділяли 3 фактори виробництва:

1.Природні ресурси (земля) – це мінеральні і лісові ресурси, жива природа, повітря…

2.Людські ресурси (праця) – це фізичні або економічні зусилля, які люди затрачають на виробництво продукції і надання послуг.

3.Капітал (предмети) – об’єкти, з допомогою яких виготовляються продукцію і надають послуги (фабрики, заводи).

Проте сучасний досвід господарювання свідчить, що для процвітання країн з розвинутою економікою необхідна реалізація 4–го фактора виробництва – підприємництва. Воно являє собою організаторські здібності, необхідні фірмі для того, щоб виробництво продукції ф надання послуги давало їм прибутки.

Прибуток – це винагорода підприємцеві за ризик, нові ідеї та зусилля, які він вклав у справу.

Прибуток – це частина доходу, яка залишається підприємцеві після сплати за землю, працю і капітал. Отримати прибуток можна лише за умови здійснення найбільш ефективного варіанту використання факторів виробництва, економіки ризику, новаторських ідей.

Для того. щоб підприємництво виникло необхідні такі умови:

1.Наявність у суспільстві певної сукупності економічних свобод і прав з точки зору:

-виду господарської діяльності;

-джерела фінансування;

-доступу до ресурсів;

-організації і управління;

-збуту продукції;

-одержання інформації.

2.Наявність прав власності на:


Referat.UkrText.info

У нас ви зможете знайти і ознайомитися з рефератами на будь-яку тему.
Не знайшли потрібний реферат ?

Замовте написання реферату на потрібну Вам тему

Замовити реферат