Зворотний зв'язок

Підприємницька діяльність суб'єктів господарювання

1. У минулому відокремлювали

землю

працю

капітал

як ключові чинники виробництва нині до цього ще додають – підприємницький потенціал – це потенційна можливість максимально-ефективного використання сукупності кадрових, матеріальних і нематеріальних ресурсів. Формування і використання цього потенціалу – це і є суттєвим поняттям підприємництва, яке заведено вважати особливою сферою виробничо-господарської або іншої діяльності з метою одержання певного зиску.

Підприємництвом називають – ініціативно-самостійну, господарсько-комерційну діяльність окремих фізичних та юридичних осіб, що її цілком зорієнтовано на одержання прибутку.

Така діяльність здійснюється від свого імені, під свій ризик і під повну майнову відповідальність окремої фізичної особи – підприємця, або юридичної особи – підприємства.

Основними функціями підприємницької діяльності є:

1) творча – генерування і активне використання новаторських ідей і проектів, готовність до виправданого ризику та вміння ризикувати в бізнесі.

2) ресурсна – формування і продуктивне використання власного капіталу, а також матеріальних, інформаційних і трудових ресурсів.

3) організаційно-супровідну – практична організація маркетингу, виробництва, продажу, реклами та інших господарських справ.

Підприємницька діяльність може здійснюватися без використання і з використанням найманої праці, без утворення або з утворенням юридичної особи.

Важливо усвідомити, що підприємництво завжди має здійснюватися за принципами:

1) вільний вибір бізнесової діяльності;

2) залучення на добровільних засадах ресурсів (грошових коштів і майна) індивідуальних підприємців та юридичних осіб для започаткування і розгортання діяльності.

3) самостійне формування програми діяльності, вибір постачальників, ресурсів і споживачів продукції, установлення цін н товари і послуги, наймання працівників.

4) вільне розпорядження прибутками, що залишаються після сплати всіх платежів.

5) самостійне здійснення підприємцями зовнішньоекономічної діяльності.

Підприємництво може функціонувати у будь-якому виді діяльності – виробничої, торговельної, надання послуг.

Слід поділити підприємницьку діяльність на:

індивідуальну – один


Referat.UkrText.info

У нас ви зможете знайти і ознайомитися з рефератами на будь-яку тему.
Не знайшли потрібний реферат ?

Замовте написання реферату на потрібну Вам тему

Замовити реферат