Зворотний зв'язок

План-конспект фізичної культури для учнів3 класу

Тема. Закріплення нави­чок і вмінь самострахування під час виконання акробатич­них вправ: перекид уперед, пе­рекид назад у групуванні, стій­ка на лопатках, міст лежачи, а також швидкісно-силових здіб­ностей в рухливих іграх: «Влуч­но в ціль», «Побудуй міст», «Сороконіжки», «Спритність ніг з допомоги ганчірки».

Інвентар. Гімнастичні ма­ти, торбинки з піском, кеглі, прапорці (білі, червоні), свис­ток.

Завдання уроку

1. Сприяти вихованню мо­рально-вольових якостей: ви­тривалості, гуманізму, поваги, взаємодопомоги, справедли­вості, почуття колективізму.

2. Формувати навички і вміння швидко і чітко викону­вати в ігровій формі стройові вправи: повороти ліворуч та праворуч, кругом, перешикування з шеренги по одному в шеренгу по три, а також в іг­ровій формі виконувати шикування в одну шеренгу, в од­ну колону в рухливій грі «До своїх прапорців».

3. Удосконалювати вміння виконувати гімнастичні впра­ви з палицею; розвиток гнуч­кості, спритності, сили, коор­динації рухів, витривалості.

4. Закріплювати навички і вміння самострахування під час виконання акробатичних вправ: перекид уперед, назад у групуванні, стійка на лопат­ках, міст з положення лежачи, а також швидкісно-силових здібностей в рухливих іграх: «Влучно в ціль», «Побудуй міст», «Сороконіжки», «Сприт­ність ніг з допомоги ганчірки».

5. Закріплювати навички і вміння правильно дихати, а та­кож виконувати вправи на ува­гу в рухливих іграх: «Фізкульт — ура!», «У річку — гоп, на бе­рег — гоп!».

ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКУ


Referat.UkrText.info

У нас ви зможете знайти і ознайомитися з рефератами на будь-яку тему.
Не знайшли потрібний реферат ?

Замовте написання реферату на потрібну Вам тему

Замовити реферат