Зворотний зв'язок

Порядок створення кооперативу

Порядок створення кооперативу

Кооператив є первинною ланкою системи кооперації і створюється внаслідок об’єднання фізичних та/або юридичних осіб на основі членства для спільної господарської та іншої діяльності з метою поліпшення свого економічного стану.

Кооператив є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в установах банків, печатку із своїм найменуванням. (Стаття №6)

ЗАСНУВАННЯ КООПЕРАТИВУ

Кооператив створюється його засновниками на добровільних засадах.

Засновниками кооперативу можуть бути громадяни України та юридичні особи, зареєстровані в Україні, іноземні фізичні та юридичні особи та особи без громадянства.

Рішення про створення кооперативу приймається його установчими зборами.

Рішення установчих зборів оформляється протоколом, який підписують головуючий та секретар зборів. У протоколі зазначаються особи, які брали участь в установчих зборах: для фізичної особи – прізвище, ім’я та по-батькові, паспортні дані (для осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні, - дані документа, який його замінює); для юридичної особи - прізвище, ім’я та по-батькові уповноваженого представника юридичної особи, дані про державну реєстрацію, що підтверджуються свідоцтвом про державну реєстрацію або його нотаріально завіреною копією, документ, що підтверджує його повноваження. Дані про фізичну особу засвідчуються її особистим підписом, а про юридичну особу – підписом її уповноваженого представника.

Чисельність членів кооперативу не може бути меншою ніж три особи.

При створенні кооперативу складається список членів та асоційованих членів кооперативу, який затверджується загальними зборами. (Стаття 7)

УСТАНОВЧИЙ ДОГОВІР

Важливим витоком кооперативного права у багатьох країнах є засновницькі документи кооперативу. До них відносять установчий договір (свідоцтво про інкорпорацію) та статут. Установчий договір відображає суть кооперативного підприємства як кооперативного утворення. Його підписання є свідченням того, що певна група, скажімо сільськогосподарських товаровиробників, погоджується утворити підприємство особливого типу, зробити певні внески до його статутного фонду та делегувати керівництву підприємства право розпоряджатися своєю частиною приватної власності під їх контролем. Як правило установчий договір включає такі положення:

- повна назва кооперативу, що означатиме його ідентичність;

- місцезнаходження кооперативу;

- мета та завдання організації;

- період, на який створюється кооператив;

- загальна характеристика повноважень кооперативу (наприклад, купувати, продавати або орендувати майно; надавати гарантії під отримання кредиту; авансувати постачання сировини членам кооперативу для переробки або реалізації, співпрацювати з іншими кооперативами, позичати кошти тощо);

- система й органи управління кооперативом;


Referat.UkrText.info

У нас ви зможете знайти і ознайомитися з рефератами на будь-яку тему.
Не знайшли потрібний реферат ?

Замовте написання реферату на потрібну Вам тему

Замовити реферат