Зворотний зв'язок

Основні етапи формування системи управління операційними позаоборотними активами

Основні етапи формування системи управління операційними позаоборотними активами

ЗМІСТ

1. Аналіз операційних позаоборотних активів підприємства в майбутньому періоді .3

2. Оптимізація загального обсягу і складу операційних позаоборотних активів підприємства 10

3. Забезпечення своєчасного відновлення та ефективного використання операційних позаоборотних активів підприємства .11

4. Формування принципів і оптимізація структури джерел фінансування операційних позаоборотних активів підприємства 12

Список використаної літератури .13

Основні етапи формування системи управління операційними позаоборотними активами

Система управління операційними позаоборотними активами – це частина фінансової стратегії підприємства, суть якої полягає у фінансовому забезпеченні своєчасного їх оновлення і високої ефективності використання.

Система управління операційними позаоборотними активами формується на базі таких основних етапів:

u аналіз операційних позаоборотних активів підприємства в майбутньому періоді;

u оптимізація загального обсягу і складу операційних позаоборотних активів підприємства;

u забезпечення своєчасного відновлення операційних позаоборотних активів підприємства;

u формування принципів і оптимізація структури джерел фінансування операційних позаоборотних активів підприємства.

1. Аналіз операційних позаоборотних активів підприємства в майбутньому періоді.

Даний аналіз проводиться з метою вивчення динаміки загального їх обсягу і складу, ступеня придатності, інтенсивності оновлення та ефективності використання.

На першому етапі аналізу розглядається динаміка загального обсягу операційних позаоборотних активів підприємства – темпи їх росту порівняно з темпами росту обсягу виробництва і реалізації продукції, обсягу операційних оборотних активів, загальної суми позаоборотних активів. У процесі цього аналізу вивчається зміна коефіцієнта участі операційних позаоборотних активів у загальній сумі операційних активів підприємства. Розрахунок цього коефіцієнта здійснюється за формулою:

, де

КУОВА – коефіцієнт участі позаоборотних активів у загальній сумі операційних активів підприємства;

ОВА – середня вартість операційних позаоборотних активів підприємства в аналізованому періоді;

ОА – середня сума оборотних активів підприємства в аналізованому періоді.

На другому етапі аналізу вивчається склад операційних позаоборотних активів підприємства і динаміка їх структури. У процесі цього вивчення розглядається співвідношення основних засобів і нематеріальних активів, що використовуються в операційному процесі підприємства; у складі основних засобів аналізується питома вага рухомих і нерухомих їх видів, які у виробничій діяльності характеризують, відповідно, активну і пасивну їх частини; у складі нематеріальних активів розглядаються окремі їх види.


Referat.UkrText.info

У нас ви зможете знайти і ознайомитися з рефератами на будь-яку тему.


Не знайшли потрібний реферат ?

Замовте написання реферату на потрібну Вам тему

Замовити реферат