Зворотний зв'язок

Звіт про проходження переддипломної практики в ВАТ "Коломийська друкарня ім. Шухевича"

1.1. Аналіз виконання плану по продукції.

Аналіз діяльності підприємства починають з вивчення обсягу виробництва, темпів його зростання, з оцінки плану виробництва та реалізації продукції. Від обсягу, складу, асортименту та якості випущеної та реалізованої продукції, ритмічності виробництва залежить собівартість, прибуток, рентабельність.

Виконання плану по реалізації продукції — необхідна умова стійкого фінансового становища підприємства. До планового обсягу реалізованої продукції вимагають:

1. вартість готових виробів, напівфабрикатів, придбаних замовниками і оплачених ними;

2. роботи промислового характеру;

3. реалізацію продукції в своєму капітальному будівництві та непромисловим господарствам, які перебувають на балансі підприємства. Джерелом аналізу є:

— звіт виробничого об'єднання про виконання плану по продукції (форма 1П);

— реєстри бухгалтерського звіту;

— матеріали оперативного обліку, що характеризують виконання договорів по поставках...

Аналіз починають з визначення, як виконаний план відвантаження промислової продукції споживачу, для контролю виконання плану будують графіки відвантаження продукції споживача. Залежно від характеру цієї продукції оперативний облік ведеться в натуральному виразі або грошовому.

В процесі аналізу слід встановити, яким споживачам затримували відвантаження, з'ясувати причини строків відвантаження, а також накреслити заходи щодо усунення виявлених недоліків.

4

Фактори, що впливають на обсяг реалізації продукції. Обсяг реалізованої продукції залежить від обсягу товарної продукції, зміни залишків продукції, відвагнтаження продукції. Залежність обсягу продукції від факторів:

Р=Т+(ТСз — ТСі) + (ТУ2—ТУі) Р — реалізована продукція за звітний період;

Т — товарна продукція за звітний період;

ТС/ і ТС^ — залишки готової продукції на складах на початок і кінець місяця;

ТУ ^ гГУ/ — залишки товарів відвантажених, але не оплачених на початок і кінець місяця

1.2 Аналіз ефективності використання основних фондів.

Узагальненим показником ефективності використання основних фондів є фондовіддача (Фв), вона розраховується відношенням вартості випущеної продукції до середньорічної вартості основних фондів:

Фв = ВП/ОФ

Ефективність використання виробничих планів — цей показник розраховується шляхом ділення вартості випущеної продукції на виробничі площі в м2:


Referat.UkrText.info

У нас ви зможете знайти і ознайомитися з рефератами на будь-яку тему.
Не знайшли потрібний реферат ?

Замовте написання реферату на потрібну Вам тему

Замовити реферат