Зворотний зв'язок

ПІДРЯДНІ РЕЧЕННЯ МЕТИ

Підрядні речення мети вводяться сполучниками ut (uti) – щоб, ne – щоб не, neve – і щоб не. Таке ut (ne) називається ut (ne) finale. На підрядне речення мети можуть вказувати деякі слова в головному реченні, наприклад: для того, з такою метою тощо.

Присудок підрядного речення мети ставиться в coniunctivus praesentis після головних часів і в coniunctivus imperfecti – після історичних.

Головне реченняПідрядне речення

IndicativusConiunctivus

Час присудка головного реченняЧас присудка підрядного речення

Praesens

Futurum I

Futurum II

Praesens coniunctivi

Imperfectum

Perfectum

Plusquamperfectum

Imperfectum coniunctivi

Приклади: 1. Edimus ut vivamus, non vivimus, ut edamus.(Ми їмо, щоб жити, а не живемо, щоб їсти). 2. Hannibal venenum supsit, ne vivus in potestatem Romanorum viniret. (Ганнібал прийняв отруту, щоб не потрапити живим під владу римлян). 3. Pyrrhus, Epirotarum rex, ut auxilium Tarentinis ferret, in Italiam venit. (Пірр, цар Епіру, прибув до Італії, щоб надати допомогу тарентійцям).

Речення з ut (ne) finale перекладається рідною мовою підрядним реченням мети зі сполучником “щоб”. Якщо підмет головного і підрядного речення мети один і той же, то при перекладі рідною мовою після сполучника “щоб” ставимо неозначену форму дієслова замість латинської особової форми.

ПІДРЯДНІ РЕЧЕННЯ ЧАСУ –

CUM HISTIRICUM АБО NARRATIVUM

Cum historicum або narrativum вживається при описах історичних подій, в оповіданнях і виражає не лише час дії, а й певний причиновий зв’язок, тому присудок ставиться в coniunctivus. Наприклад: 1. Antigonus, cum adversus Seleucum dimicaret, in proelio occisus est (Антігон, коли боровся проти Селевки, загинув у битві). 2. Graeci, cum Troiam expugnavissent, omnes fere incolas necaverunt (Греки, коли завоювали Трою, повбивали майже всіх жителів). 3. Phillipus, cum bellum contra Persas pararet, occisus est (Філіпп був убитий, коли готувався до війни з персами). 4. Cum hostes urbem cepissent, incolae arma abiecarunt et fugerunt(Коли вороги захопили місто, мешканці кинули зброю і втекли).

Присудок підрядного речення обставини часу з cum (cum historicum) стоїть у coniunctivus imperfecti або plusquamperfecti.

Головне реченняПідрядне речення

Indicativus Imperfectum


Referat.UkrText.info

У нас ви зможете знайти і ознайомитися з рефератами на будь-яку тему.
Не знайшли потрібний реферат ?

Замовте написання реферату на потрібну Вам тему

Замовити реферат