Зворотний зв'язок

Методика формування навичок та вмінь писемного мовлення із застосуванням психолінгвістичної моделі висловлювання

Створення методики покрокового навчання писемного мовлення

передбачає, в першу чергу, характеристику запропонованих кроків, операцій, які вони містять, та обгрунтування їхньої послідовно¬сті. Крім того, серед завдань, вирішення яких вимагає дана система, виділяють наступні: І/ виявлення особливостей покрокової методики навчання кожної КМФ; 2/ створення си¬стеми пам'яток, що містять правила, характеристики явищ, впра¬ви, призначені для оволодіння ними, приклади та iн.

При формуванні методичної системи покрокового навчання ПМ та його композиційно-мовленнєвих форм ми свідомо випускаємо з уваги жанри та функціональні стилі. Це пов"язано, з одного бо¬ку, з універсальним застосуванням елементів КМФ у різних жанрах письмової комунікації, а з іншого, з тим що метою застосування даної си¬стеми є формування у студентів вищої мовної школи комунікативної компетенції з загаль¬ної специфіки організації та використання вказаних форм.

Отже, нашим першочерговим завданням є виявлення специфіки кроків писемного мовлення, співвіднесення їх змісту з відповідними мовленнівими діями психолінгвістичної моделі висловлювання та порівняння з аналогічними кроками, що виявлені у методичній літературi /якщо такі аналоги існують/. Ми дотримуємось традиційно ві¬домих етапів ПМ, серед яких: етапи підготовки до ПМ, письма та редагування. Грунтуючись на вказаних етапах, ми розробили покрокову систему, окремі кроки якої є складовими цих етапів, зумовлюються характером та послідовністю мовленнєвих операцій психолінгвістичної моделі висловлювання, і тому є необхідними та достатніми для ефективного навчання ПМ студен¬тів ІІІ курсу вищої мовної школи. При цьому студенти ознайомлюються з цими етапами у вигляді загального визначення, а потім і з кроками, що їх складають, наочно, у вигляді таблиці 1 (Етапи та кроки писемного мовлення) .

Таблиця 1

Stages and steps of writing process

STAGESSTEPS

I Prewriting /Writing task/

1.Defining a purpose you want to realize in writing and an object you are going to write about.

2.Making a decision about an appropriate speech type or their combination to embody the purpose and the object best.

3.Defining the peculiar features of the speech type or their combination chosen (text structure, content of the text parts, etc).

4.Generating ideas to form the text with the help of special techniques, chosen according to the main speech type.

5.Developing and connecting ideas according to the speech type or their combination chosen.

II Writing1.Writing the first draft.

2.Its development, or writing more drafts, and at last writing the final version.

III Revising1. Revising the writing purpose and the object.

2. Revising the content, coherence, etc.

3. Proofreading for errors.

Розглянемо докладніше загальний перелік кроків, про які вже йшлося у попередньому параграфі. Серед них варто виділити такі:


Referat.UkrText.info

У нас ви зможете знайти і ознайомитися з рефератами на будь-яку тему.
Не знайшли потрібний реферат ?

Замовте написання реферату на потрібну Вам тему

Замовити реферат