Зворотний зв'язок

Ситуативний підхід до вивчення англійської мови в середній школі

План

І. Вступ

ІІ. Теоретична частина.

1.Поняття про комунікативний підхід:

1.1.цілі навчання згідно комунікативного підходу;

1.2.поняття про комунікативні ситуації;

1.3.принцип комунікативності.

2.Ситуативний підхід у навчанні говорінню.

3.Ситуативний підхід у діалогічному мовленні.

4.Ситуативний підхід і використання відео у навчанні іноземної мови.

5.Використання ігрових ситуацій у навчанні читанню.

ІІІ. Практична частина.

1.Ситуативний підхід при вивченні лексичних одиниць.

2.Створення ситуацій для діалогічного мовлення.

3.Ситуативний підхід при вивченні інтонації. Види вправ.

4.Використання ігрових ситуацій:

4.1.у навчанні читанню;

4.2.вірші та римування на уроках англійської мови;

4.3.приклади ігрових ситуацій;

4.4.приклади моделювання ситуацій для спілкування англійською мовою.

ІV. Висновки.

V. Використана література.

З перетворення України на самостійну державу виникла потреба у розбудові системи освіти, її докорінному реформуванні. З цією метою розроблена цілісна державна національна програма “Освіта”, головною метою якої є визначення стратегії розвитку освіти в Україні на найближчі роки та перспективу ХХІ ст., створення життєздатної системи безперервного навчання і виховання для досягнення високих освітніх рівнів, забезпечення можливостей постійного духовного самовдосконалення особистості, формування інтелектуального та культурного потенціалу як найвищої цінності нації.


Referat.UkrText.info

У нас ви зможете знайти і ознайомитися з рефератами на будь-яку тему.
Не знайшли потрібний реферат ?

Замовте написання реферату на потрібну Вам тему

Замовити реферат