Зворотний зв'язок

Методологія викладання української мови в школі

Тема: Омоніми

Мета: Сформувати уявлення про омоніми. Виробити вміння відрізняти омоніми від багатозначних слів.

Хід уроку:

Перевірка домашнього завдання.

Відновити вивчений матеріал у пам’яті учнів можна за допомогою запитань: Чим пряме значення відрізняється від переносного ? Пригадати, що називається лексичним значенням слова. У чому різниця між лексичним і граматичним значенням ?

Мотивація пізнавальної діяльності.

•На дошці записані словосполучення: захід сонця; прямувати на захід; шкільний захід.

•Питання для бесіди:

1.Що спільного у запропонованих словосполученнях ? (У кожному з них вжито слово захід, яке має однакове звучання і написання).

2.Подумайте, яке лексичне значення має це слово у поданих словосполученнях. (У першому – спуск небесного світила за обрій, у другому – одна з чотирьох сторін світу, у третьому – назва подій у школі).

3.Зробіть висновок: спільне чи різне лексичне значення має слово захід у трьох випадках. (Слова мають різне лексичне значення).

•Прочитайте правило у підручнику на с. 193 і визначте, як називаються такі слова (омонімами).

•Пригадайте, що називається багатозначними словами.

•Спробуйте знайти різницю між омонімами і багатозначними словами.

•На дошці записано вирази:

Пухнастий хвіст.Коса до пояса.

У хвіст поїзда.Коса сама косить.

Учні усно досліджують, що слова у першому і другому стовпчику мають однакове звучання і написання. Лексичні значення слова хвіст різні, але мають певну спільність (кінець, задня частина чогось), а слово коса має різні лексичні значення (заплетене волосся, сільськогосподарське знаряддя). Роблять висновок про те, що слово хвіст – багатозначне, а слово коса – омонім.

Закріплення нового матеріалу.

•уявіть ситуацію, що коли учні разом із вчителем вивчали омоніми, Іванко дивився у вікно, мріяв. А коли почав виконувати завдання, в якому потрібно навпроти слів написати, чи багатозначним, чи омонімом є слово, розгубився і написав таке:

застава – багатозначне (омонім)

корінь – омонім (багатозначне)

операція – омонім (багатозначне


Referat.UkrText.info

У нас ви зможете знайти і ознайомитися з рефератами на будь-яку тему.
Не знайшли потрібний реферат ?

Замовте написання реферату на потрібну Вам тему

Замовити реферат