Зворотний зв'язок

Проблеми реалізації зовнішньоекономічних контрактів ПП "Малярчук"

АНОТАЦІЯ

Дана бакалаврська робота висвітлює суть реалізації зовнішньоекономічних контрактів з погляду різних авторів та проблеми, які виникають при цьому на ПП „Малярчук”, а також шляхи їх вирішення.

В бакалаврській роботі комплексно, на основі відповідної наукової, навчально-методичної літератури та законодавчої бази, розкрито основні причини неповноцінного функціонування підприємства на зовнішньому ринку, пов’язані саме із неправильною реалізацією зовнішньоекономічних контрактів підприємством.

На прикладі ПП „Малярчук” запропоновано шляхи вирішення проблем реалізації зовнішньоекономічних контрактів з метою виживання і збереження позицій на споживчих ринках іноземних країн, розширення експортних можливостей; наведено пропозиції щодо ефективного і своєчасного отримання необхідної інформації.

ANNOTATION

This bachelor work lights essence of realization of external economic contracts from point of different authors and problem, which arise up on PP here „Маlyarchuk”, and also ways of their decision.

In bachelor work complex, on the basis of the proper scientific, scientific-methodical literature and legislative base, the principal reasons of the inferior functioning of enterprise at the oversea market, related exactly to wrong realization of external economic contracts by an enterprise, are exposed.

On the PP example „Маlyarchuk” is offered ways of decision of problems of realization of external economic contracts with a purpose survivals and saving of positions at the user markets of foreign countries, expansion of export possibilities; suggestions are resulted in relation to the effective and timely receipt of necessary information.

ЗМІСТ

ВСТУП

5

Розділ 1. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА

7

1.1. Контракт як підстава для здійснення зовнішньоекономічних операцій

7

1.2. Проблеми, які виникають у процесі реалізації зовнішньоекономічних контрактів ПП „Малярчук”. Огляд літературних джерел за проблемою реалізації зовнішньоекономічних контрактів ПП „Малярчук”

10

1.3. Оцінка впливу законодавчої бази на процес реалізації зовнішньоекономічних контрактів ПП „Малярчук”

24

Розділ 2. АНАЛІТИКО-РЕКОМЕНДАЦІЙНА ЧАСТИНА

29


Referat.UkrText.info

У нас ви зможете знайти і ознайомитися з рефератами на будь-яку тему.
Не знайшли потрібний реферат ?

Замовте написання реферату на потрібну Вам тему

Замовити реферат