Зворотний зв'язок

Сучасна зовнішньоторговельна політика України

ЗМІСТ

Сучасна зовнішньоторговельна політика України2

Вступ4

Розділ 1. Теоретико-методологічні аспекти вивчення зовнішньоторговельної політики6

1.1. Суть поняття зовнішньоторговельної політики держави6

1.2. Особливості здійснення зовнішньоторговельної політики держави на сучасному етапі11

Розділ 2. Основні засади сучасної зовнішньоторговельної політики України18

2.1. Вектори зовнішньоторговельної політики України18

2.2. Аналіз стану зовнішньоторговельної політики України з країнами СНД29

2.3. Аналіз стану зовнішньоторговельної політики України з країнами ЄС33

Розділ 3. Шляхи удосконалення зовнішньоторговельної політики України38

3.1. Розвиток співробітництва з СОТ38

3.2. Підвищення ефективності торговельних відносин з основними зовнішньоторговельними партнерами42

Висновки46

Література48

Додатки52

Вступ

Міжнародна торгівля є засобом, за допомогою якого країни можуть розвивати спеціалізацію, підвищувати продуктивність своїх ресурсів і в такий спосіб збільшувати загальний обсяг виробництва. Суверенні держави, як і окремі особи і регіони країни, можуть виграти за рахунок спеціалізації на виробах, що вони можуть робити з найбільшою відносною ефективністю, і наступного обміну на товари, що вони не в змозі самі ефективно робити.

Особливо зростає роль держави як регулятора зовнішньої торгівлі в перехідних економіках. Як відомо, лібералізація зовнішньої торгівлі України в перехідний період не стала фактором структурної перебудови і економічного зростання. Конкретні результати лібералізації залежать від послідовності та строків проведення реформ, від застосовуваних інструментів зовнішньо­торговельної політики, від цілей, визначених державою, пріоритетними в даний момент. Оптимальна зовнішньоторговельна політика держави повинна виважено поєднувати відкритість економіки і протекціонізм. Ці особливості означають використання протекціонізму не як системної політики, а як виняток, тимчасове стримування зовнішньої лібералізації насамперед відносно галузей і виробництв, які є структурними пріоритетами країни.

Важливим напрямом розвитку України є її ефективна інтеграція до світового економічного простору. Від успіху зовнішньоекономічної діяльності України залежить її дальший економічний і соціальний розвиток як підсистеми світової економіки, що і визначає актуальність теми дослідження курсової роботи.


Referat.UkrText.info

У нас ви зможете знайти і ознайомитися з рефератами на будь-яку тему.


Не знайшли потрібний реферат ?

Замовте написання реферату на потрібну Вам тему

Замовити реферат