Зворотний зв'язок

Організація експортної діяльності підприємства (на матеріалах ВАТ „Вероніка”)

Зміст

Вступ.......................................................................................................................3

1. Основи організації експортної діяльності підприємства...............................5

1.1. Основні поняття..........................................................................................5

1.2. Основні методи операцій з експорту........................................................9

1.3. Організація експортних операцій...........................................................10

1.4. Регулювання експорту.............................................................................12

2. Здійснення експортної операції ВАТ „Вероніка”........................................13

2.1. Характеристика ВАТ „Вероніка”...........................................................13

2.2. Встановлення контакту з іноземним пертнером..................................16

2.3. Проробка базисних та валютно-фінансових умов контракту.............17

2.4. Підготовка проекту контракту...............................................................24

2.5. Проведення переговорів та укладання контракту................................25

2.6. Оцінка ефективності ЗЕД ВАТ „Вероніка”..........................................26

3. Пропозиції щодо покращення здійснення експортних операцій ВАТ „Вероніка”......................................................................................................................32

Висновок...............................................................................................................34

Список використаної літератури.......................................................................36

Додатки.................................................................................................................38

Вступ

Визначною особливістю функціонування світового господарства на початку ХХІ століття є інтенсивний розвиток міжнародних економічних відносин. Одним із найважливіших елементів механізму управління міжнародними економічними відносинами, що здійснюються шляхом проведення комерційних операцій, є зовнішньоекономічна діяльність.

Сучасний етап світогосподарських зв’язків характеризується розширенням усіх форм міжнародних економічних відносин на основі швидкого росту продуктивних сил, яких обумовлений прискоренням науково-технічного прогресу. Наслідком цього є постійно зростаюча концентрація виробництва й укрупнення його розмірів, що підсилює тенденцію до інтернаціоналізації господарського життя, сприяє розвитку міжнародної спеціалізації і кооперації виробництва.

Особливістю сучасного етапу економічного розвитку є швидкий ріст міжнародної торгівлі науково-технічними знаннями і результатами виробничо-технічного співробітництва, також характерний бурхливий ріст ринку послуг (страхових, лізингових, транспортних та ін.).


Referat.UkrText.info

У нас ви зможете знайти і ознайомитися з рефератами на будь-яку тему.


Не знайшли потрібний реферат ?

Замовте написання реферату на потрібну Вам тему

Замовити реферат