Зворотний зв'язок

Проблеми реалізації зовнішньоекономічних контрактів ПП „Малярчук

ЗАВДАННЯ

на бакалаврську роботу

1. Тема роботи „Проблеми реалізації зовнішньоекономічних контрактів ПП „Малярчук”

затверджена наказом університету від "___" __________ р. № _________

2. Термін здачі студентом завершеної роботи _______________________

3. Вихідні дані до роботи: Наукова та навчально-методична література, законодавчі акти України, міжнародні правові акти, звітність ПП „Малярчук”, статистичні дані.

4. Зміст пояснювальної записки (перелік питань, які належить розробити: Вступ. Розділ 1.Теоретична частина. 1.1.Контракт як підстава для здійснення зовнішньоекономічних операцій. 1.2.Проблеми, які виникають у процесі реалізації зовнішньоекономічних контрактів ПП „Малярчук”. Огляд літературних джерел за проблемою реалізації зовнішньоекономічних контрактів ПП „Малярчук”. 1.3.Оцінка впливу законодавчої бази на процес реалізації зовнішньоекономічних контрактів ПП „Малярчук”. Розділ 2.Аналітико-рекомендаційна частина. 2.1.Загальна характеристика ПП „Малярчук”. 2.2.Оцінка фінансового стану ПП „Малярчук” у період 2004-2005 років. 2.3.Аналіз проблем реалізації зовнішньоекономічних контрактів ПП „Малярчук”. Висновки і пропозиції. Список використаних джерел . Додатки.

5. Перелік графічного матеріалу: 1.Характеристика наукової та навчально-методичної літератури за проблемами реалізації зовнішньоекономічних контрактів ПП „Малярчук”. 2.Оцінка законодавчої та нормативно-довідкової бази за проблемами реалізації зовнішньоекономічних контрактів ПП „Малярчук”. 3.Загальні дані ПП „Малярчук”, які безпосередньо впливають на реалізацію зовнішньоекономічних контрактів. 4.Проблеми реалізації зовнішньоекономічних контрактів ПП „Малярчук” та шляхи їх вирішення.

Консультант роботи _________________________________________

Дата видачі завдання "___" _____________ р.

Керівник роботи ______________________

(підпис)

Завдання прийняв до виконання _______________

(підпис студента)

Календарний план

№ з/пНазви етапів виконання роботиТермін виконанняПримітка

1.Збір та обробка теоретичного матеріалу за проблемою реалізації зовнішньоекономічних контрактів.Виконано

2.Дослідження наявної законодавчої бази за цією ж проблемою.Виконано

3.Аналіз інформації про ПП „Малярчук”.Виконано

4.Оформлення пояснювальної записки та графічної частини.Виконано

Студент ______________________


Referat.UkrText.info

У нас ви зможете знайти і ознайомитися з рефератами на будь-яку тему.


Не знайшли потрібний реферат ?

Замовте написання реферату на потрібну Вам тему

Замовити реферат