Зворотний зв'язок

ПЕРЕВАГИ ТА УПОДОБАННЯ СПОЖИВАЧІВ. БЮДЖЕТНЕ ОБМЕЖЕННЯ

1.Порівняльна характеристика двох теорій поведінки споживача.

2.Система переваг споживачів та її основні елементи. Криві байдужості, як справжні інструменти мікроекономічного аналізу.

3. Бюджетне обмеження. Лінії бюджетного обмеження.

1. В екон. науці існують два підходи і відповідно дві теорії, які по різному пояснюють поведінку споживача на ринку:

•Кардиналістська теорія корисності (теорія граничної корисності);

•Ординалістська теорія корисності (теорія споживчого вибору).

Кардиналістська теорія виходить з посилання, що будь-який споживач здатний кількісно виміряти рівень корисності кожного даного товару і рівень свого благоустрою, своїх доходів.

Виходячи з аксіоми зниження граничної корисності (перший закон Госсена), обсяг попиту зменшується разом з ростом цін. Вразливе місце: в реальному житті жоден споживач не в стані кількісно бездоганно визначити, скільки саме додаткової корисності він одержав від додаткової одиниці продукту. Значить, жоден споживач не здатний кількісно оцінити максимум задоволення своєї потреби від купівлі товару. Однак кожен споживач в силі порівняти товари і зробити свій вибір.

Ординалістський підхід саме і базується на тому, щоб визначити відношення переваг чи байдужості між різними товарами без кількісного виміру корисності. Цей підхід можна також назвати відносним. Ординалісти розглядають відношення переваг стосовно всіх товарів, але з метою спрощення звичайно беруть до уваги комбінації наборів з двох товарів (А і В) і визначають, яка з цих комбінацій дає споживачу більшу, а яка меншу корисність. Це припущення виходить з посилання: те що вірно для двох товарів, вірно для будь-якої кількості благ.

Ординалістська теорія ставить перед собою завдання визначити такий набір двох благ, який дозволив би йому отримати максимум корисності від споживання цього набору за обмежений період часу. Цей акт вибору має дві сторони

-треба враховувати бажання споживача, його смаки і надання переваг;

-треба враховувати можливості споживача з точки зору його грошового доходу, який завжди має обмежену величину.

Суть споживчого вибору в тому, щоб бажання споживачів співпадали з його можливостями.

2. Аналіз переваг і бажань споживачів в орд. теорії ведеться при допомозі кривих байдужості. Крива байдужості це лінія, кожна точка якої являє собою комбінацію двох товарів, які мають для споживача однакову загальну корисність, і тому споживачу байдуже, який з цих товарів вибрати.

Спадний характер свідчить про те, що як продукт А, так і продукт В мають корисність для споживача. Отже, рухаючись від комбінації К до Л, споживач придбає більше продукту В, тим самим збільшуючи для себе сукупну корисність; відповідно для зменшення сукупної корисності на точно таку ж величину споживач повинен відмовитись від деякої кількості продукту А.

Кількість товару В, від якого ми відмовились з метою збільшення споживання товару А на одну одиницю, називають Граничною нормою заміни (ГНЗ) товару А товаром В.

Наприклад, ГНЗ=3, споживач віддасть три одиниці одягу, щоб одержати додаткову одиницю харчових продуктів, тоді як при ГНЗ=1/2 – споживач може відмовитись тільки від ½ одиниці одягу.

ГНЗ=-А/В. Знак мінус використовується для того, щоб ГНЗ виражалась додатним числом. (А завжди відємна).


Referat.UkrText.info

У нас ви зможете знайти і ознайомитися з рефератами на будь-яку тему.
Не знайшли потрібний реферат ?

Замовте написання реферату на потрібну Вам тему

Замовити реферат