Зворотний зв'язок

Завдання з курсу ""Основи маркетингу"

Методичні вказівки

по виконанню контрольного завдання.

Матеріал по предмету студенти повинні вивчити послідовно і добросовісно, починаючи вивчення наступних тем тільки після повного освоєння попередніх.

Рекомендується займатися, складаючи конспект і працюючи над практичними прикладами та завданнями. Тільки після освоєння навчального матеріалу по предмету, можна приступати до виконання контрольної роботи, яка складається з двох теоретичних питань і однієї практичної задачі.

Контрольна робота складається із десяти варіантів. Остання цифра особової справи відповідає номеру виконуваного варіанту.

Контрольна робота виконується в звичайному учнівському зошиті. Писати в ньому слід з обидвох боків листка.

При відповіді на теоретичне питання доцільно представляти можливі розрахункові формули чи таблиці.

При розв’язанні задач необхідно робити словесні пояснення і відповідно висновки.

В кінці контрольної роботи повинен бути вказаний перелік використаної літератури при виконанні контрольної роботи.

ЗАВДАННЯ ДО ВИКОНАННЯ

КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Варіант № 1

1)Сутність маркетингу та його роль у ринковій економіці.

2)Управління цінами та класифікація цін.

3)Методи маркетингових досліджень та їх суть.

4)Ієрархія споживчих потреб А.Маслоу та її використання у мотивації споживачів.

Варіант № 2

1)Характеристика конкуренції управління маркетингом.

2)Сегментація ринку і позиціонування товару. Для чого застосовують цей маркетинговий прийом?

3)Поняття системи маркетингової інформації.

4)Функції маркетингу та їх суть.

Варіант № 3

1)Класифікація видів маркетингу відповідно до стану попиту.

2)Поняття цілі та завдання товарної політики маркетингу.


Referat.UkrText.info

У нас ви зможете знайти і ознайомитися з рефератами на будь-яку тему.
Не знайшли потрібний реферат ?

Замовте написання реферату на потрібну Вам тему

Замовити реферат