Зворотний зв'язок

Порядок формування та повноваження правоохоронних органів за чинною Конституцією України

Керівництво діяльністю даних управлінь здійснюють їх начальники, які призначаються на посаду та звільняється з посади Міністром юстиції України за поданням начальника Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь юстиції за погодженням з головами відповідних місцевих державних адміністрацій. Начальники районних, міських (міст обласного значення), районних у містах управлінь юстиції затверджують положення про структурні підрозділи і функціональні обов’язки працівників цих управлінь юстиції та організовують контроль їх виконання.

Вони мають у підпорядкуванні: заступника – начальника відділу реєстрації актів громадянського стану, заступника – начальника відділу державної виконавчої служби та, при потребі, заступників начальника за іншими напрямками роботи управління. Заступники начальників управлінь юстиції нижньої ланки призначаються на посаду та звільняються з посади начальником Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, начальниками обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь юстиції за поданням начальників районних, районних у містах, міських (міст обласного значення) управлінь юстиції.

Начальники районних, міських (міст обласного значення), районних у містах відділів державної виконавчої служби призначаються на посаду та звільняються з посади начальниками Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь юстиції за поданням начальників відділів державної виконавчої служби відповідних управлінь юстиції.

Відповідно до Положення про районні, районні у містах, міські (міст обласного значення) управління юстиції, затвердженому наказом Міністерства юстиції України 30.08.2000 р. № 36/5, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 30 серпня 2000 року за № 559/4780 нижча ланка системи органів юстиції:

-здійснює державну реєстрацію нормативно-правових актів районних, районних у містах, містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, їх управлінь, відділів, інших структурних підрозділів, що зачіпають права, свободи й законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, веде реєстр цих актів;

-бере участь у розвитку системи правової інформатизації;

-забезпечує через відділи державної виконавчої служби в порядку, встановленому законодавством України, своєчасне, повне і неупереджене примусове виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), виконання яких покладено на державних виконавців;

-узагальнює практику виконання судових рішень;

-організовує та контролює відповідно до своєї компетенції виконання міжнародних договорів України з питань правової допомоги в цивільних, сімейних, кримінальних справах, а також конвенцій і угод з питань, пов’язаних з діяльністю судів та установ юстиції;

-сприяє розвитку юридичних послуг з метою реалізації прав, свобод і законних інтересів громадян та юридичних осіб;

-здійснює згідно з чинним законодавством легалізацію місцевих громадських організацій, місцевих осередків зареєстрованих всеукраїнських, міжнародних об’єднань громадян та місцевих громадських організацій, реєстрацію місцевих благодійних організацій, відділень (філій, представництв) та об’єднань громадян; здійснює контроль за дотриманням суб’єктами підприємницької діяльності ліцензійних умов щодо провадження підприємницької діяльності з юридичної практики та судово-експертної діяльності;-забезпечує повну, правильну та своєчасну реєстрацію актів громадянського стану;

-вивчає та узагальнює практику застосування чинного законодавства при реєстрації актів громадянського стану;

-перевіряє дотримання вимог чинного законодавства посадовими особами виконавчих органів сільських і селищних рад, які реєструють акти громадянського стану, та надає їм методичну допомогу;

-забезпечує підвищення рівня кваліфікації працівників, що здійснюють реєстрацію актів громадянського стану, та посадових осіб виконавчих органів сільських і селищних рад, які реєструють акти громадянського стану;


Referat.UkrText.info

У нас ви зможете знайти і ознайомитися з рефератами на будь-яку тему.
Не знайшли потрібний реферат ?

Замовте написання реферату на потрібну Вам тему

Замовити реферат