Зворотний зв'язок

Порядок формування та повноваження правоохоронних органів за чинною Конституцією України

-місцеві органи – Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласні, Київське та Севастопольське міські управління юстиції, районні, районні у містах, міські (міст обласного підпорядкування) управління юстиції;

-підприємства, установи, організації, що належать до сфери управління Мін’юсту.

Для здійснення покладених завдань Міністерство юстиції може утворювати підпорядковані йому підприємства і організації.

Структура і гранична чисельність місцевих органів затверджуються Міністерством юстиції. Граничну чисельність працівників Міністерства юстиції України затверджує Кабінет Міністрів України. Керівництво місцевими органами здійснюють їх начальники, які призначаються на посаду та звільняються з посади Міністром юстиції України.

Основними завданнями органів юстиції є забезпечення реалізації державної правової політики, державної політики з питань громадянства, міжнаціональних та міграційних відносин, забезпечення захисту прав і свобод людини та громадянина, формування у громадян правового світогляду, здійснення міжнародно-правового співробітництва, забезпечення діяльності судів.

Основні напрямки діяльності Міністерства юстиції України відповідають тим завданням, які покладені перед системою органів юстиції, і є тими функціями, які відображають цілі, завдання і сутність відповідного органу. До них відносять:

-підготовка пропозицій щодо проведення в Україні правової реформи, сприяння розвитку правової науки;

-забезпечення захисту прав і свобод людини і громадянина у визначеній сфері;

-підготовка пропозицій щодо вдосконалення законодавства, його систематизація, розроблення проектів нормативно-правових актів та міжнародних договорів України з правових питань, проведення правової експертизи проектів нормативно-правових актів, державна реєстрація нормативно-правових актів, ведення Єдиного державного реєстру таких актів;

-планування за пропозиціями інших центральних органів виконавчої влади законопроектної роботи та роботи з адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу, координація нормотворчої діяльності центральних органів виконавчої влади та контроль за здійсненням такої діяльності;

-забезпечення реалізації державної правової політики, державної політики з питань громадянства, міжнаціональних та міграційних відносин;

-організаційне, матеріально-технічне забезпечення судів загальної юрисдикції (крім Верховного Суду України, господарських та вищих спеціалізованих судів), організація виконання рішень судів та інших органів відповідно до законів України, робота з кадрами, експертне забезпечення правосуддя;

-організація роботи нотаріату та органів реєстрації актів громадянського стану;

-розвиток правової інформатизації, формування у громадян правового світогляду;

-здійснення міжнародно-правового співробітництва [21].

Під час виконання покладених на нього завдань, Міністерство юстиції України взаємодіє з іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади, Радою Міністрів Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, а також з відповідними органами інших держав. Для здійснення даних напрямків діяльності Міністерство юстиції України повинне бути наділеним певним колом повноважень. Відповідно до Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого Указом Президента України від 30.12.1997 року №1396/97 центральний орган системи органів юстиції:

-готує разом з відповідними міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, науковими установами проекти концепцій напрямів розвитку законодавства та їх наукове обгрунтування з урахуванням світового досвіду;


Referat.UkrText.info

У нас ви зможете знайти і ознайомитися з рефератами на будь-яку тему.
Не знайшли потрібний реферат ?

Замовте написання реферату на потрібну Вам тему

Замовити реферат