Зворотний зв'язок

Порядок формування та повноваження правоохоронних органів за чинною Конституцією України

Для здійснення названих напрямків (функцій) правоохоронної діяльності створюються конкретні органи, які називаються правоохоронними.

Правоохоронними органами називаються державні та недержавні (громадські) органи, установи та організації, основним завданням діяльності яких є забезпечення законності, боротьба зі злочинністю та іншими правопорушеннями.

До ознак правоохоронних органів відносяться їх державно-владний, юрисдикційний характер; підзаконність та точна регламентованість діяльності; правозастосовна суть рішень, що приймаються ними, застосування державного примусу в процесі виконання покладених на них завдань.

Нормативно-правові акти

1.Конституція України (від 28 червня 1996 р.). – К., 1996. – 47 с.

2.Закон України „Про адвокатуру” // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, № 9, ст. 62

3.Закон України “Про виконавче провадження” від 21 квітня 1999 року.

4.Закон України “Про державну виконавчу службу від 24 березня 1998 року.

5.Закон України “Про міліцію” від 20.12.1990 р. // Відомості Верховної Ради України, 1991, № 4, ст. 20.

6.Закон України ”Про прокуратуру” від 5.11.1991 р. // Відомості Верховної Ради України, 1991, № 53, ст. 793 (із змінами, внесеними законами України від 22.04.1993, 26.11.1993, 21.03.1995, 5.10.1995.

7.Закон України ”Про Службу Безпеки України” від 25.03.1992 р. // Відомості Верховної Ради України, 1992, № 27, ст. 383.

8.Кримінально-процесуальний кодекс України з постатейними матеріалами / за ред. В.П.Шибіко. – К., Юрінком Інтер, 2000. – 840 с.

9.Наказ Генерального прокурора України № 4 “Про організацію прокурорського нагляду за додержанням законів органами, що ведуть боротьбу із злочинністю” від 4 квітня 1992 року.

10.Наказ Генеральної прокуратури України “Про діяльність прокурорів по представництву інтересів громадян і держави у судах” від 28 жовтня 1998 року № 8.

11.Наказ Генеральної прокуратури України “Про заходи щодо поглиблення ділових зв’язків із засобами масової інформації” від 6 жовтня 1998 року №6.

12.Наказ Генеральної прокуратури України “Про підслідність кримінальних справ військовим прокуратурам” від 5 серпня 1994 р. № 16.13.Наказ Міністерства юстиції України “Про затвердження Положення “Про Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласні, Київські і Севастопольські міські управління юстиції” від 1 червня 1998 р. № 359/2799.

14.Наказ Міністерства юстиції України “Про затвердження Положення “Про районні, районні в містах, міські (міст обласного значення) управління юстиції” від 1 червня 1998 р. № 360/2800.

15.Постанова Верховної Ради України “Про затвердження Дисциплінарного статуту прокуратури // Відомості Верховної Ради України, 1992, № 4, ст. 15.

16.Постанова Верховної Ради України “Про затвердження Положення про класні чини працівників органів прокуратури” // Відомості Верховної Ради України, 1992, № 4, ст. 14.


Referat.UkrText.info

У нас ви зможете знайти і ознайомитися з рефератами на будь-яку тему.
Не знайшли потрібний реферат ?

Замовте написання реферату на потрібну Вам тему

Замовити реферат