Зворотний зв'язок

Порядок формування та повноваження правоохоронних органів за чинною Конституцією України

МВС України узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавства і в установленому порядку вносить їх на розгляд Президентові України, Кабінету Міністрів України.

Як суб’єкт права МВС України є юридичною особою, має самостійний баланс, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

МВС України, як центральний орган виконавчої влади, має право:

1) представляти Кабінет Міністрів України за його дорученням у міжнародних організаціях та під час укладання міжнародних договорів;

2) одержувати в установленому законодавством порядку від центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

3) залучати спеціалістів центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій (за погодженням з їхніми керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

4) перевіряти додержання центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями та громадянами правил пожежної безпеки, безпеки дорожнього руху, дозвільної системи;

5) скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції;

6) займатися відповідно до законодавства господарською діяльністю [21, c. 136].

Під час виконання покладених на нього завдань МВС України взаємодіє з іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, а також з відповідними органами іноземних держав.МВС України у межах своїх повноважень видає на основі та на виконання актів законодавства накази, організовує і контролює їх виконання. Нормативно-правові акти МВС України підлягають реєстрації в порядку, встановленому законом. У випадках, передбачених законодавством, рішення МВС України є обов’язковими для виконання центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями та громадянами. У разі потреби МВС України видає спільні акти разом з іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади.

Очолює МВС України Міністр. Міністр внутрішніх справ України призначається на посаду Президентом України за поданням Прем’єр-міністра України. Президент України також звільняє з посади Міністра внутрішніх справ України (припиняє його повноваження на цій посаді).

Міністр внутрішніх справ України входить до складу Кабінету Міністрів України. Також Міністр внутрішніх справ України за посадою входить до складу Ради національної безпеки і оборони України (частина п’ята статті 107 Конституції України) [1].

Міністр внутрішніх справ України має заступників, які призначаються на посаду і звільняються з посади, як і сам міністр, Президентом України за поданням Прем’єр-міністра України. Міністр розподіляє обов’язки між заступниками, визначає ступінь відповідальності заступників Міністра та керівників структурних підрозділів центрального апарату Міністерства [24, c. 49-52].

На органи внутрішніх справ України покладено виконання особливих завдань у сфері правоохоронної діяльності. Реалізацію цих завдань здійснює Міністерство внутрішніх справ України та підпорядковані йому структурні підрозділи.

До основних завдань МВС України належать:

-організація і координація діяльності органів внутрішніх справ щодо захисту прав і свобод громадян, інтересів суспільства і держави від протиправних посягань, охорони громадського порядку і забезпечення громадської безпеки;


Referat.UkrText.info

У нас ви зможете знайти і ознайомитися з рефератами на будь-яку тему.
Не знайшли потрібний реферат ?

Замовте написання реферату на потрібну Вам тему

Замовити реферат