Зворотний зв'язок

Порядок формування та повноваження правоохоронних органів за чинною Конституцією України

-організовує ведення діловодства в судах (крім Верховного Суду України та господарських судів);

-забезпечує ведення судової статистики.

Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласні, Київське та Севастопольське міські управління юстиції з метою організаційного забезпечення діяльності судів:

-організовує в порядку, встановленому законодавством України, роботу з кадрового забезпечення місцевих судів; готує за рекомендаціями відповідних кваліфікаційних комісій суддів для подання Мін’юсту України матеріали щодо призначення або обрання суддів, переведення їх на посади в інші суди та звільнення з посад; формує резерв на посади суддів, голів судів і заступників голів судів; організовує навчання, стажування і підвищення кваліфікації суддів, голів судів і заступників голів судів та інших працівників судів;-вносить подання до відповідної кваліфікаційної комісії суддів про порушення дисциплінарного провадження щодо суддів місцевих і апеляційних судів;

-готує для подання до Мін’юсту України матеріали щодо заохочення та нагородження державними нагородами суддів місцевих і апеляційних судів;

-здійснює перевірки з питань, віднесених до компетенції управління, в місцевих і апеляційних судах, у разі потреби, проводить цю роботу у взаємодії з апеляційним судом;

-спільно з органами суддівського самоврядування, місцевими органами виконавчої влади здійснює заходи щодо забезпечення незалежності суддів, соціального захисту суддів та інших працівників судів;

-сприяє вирішенню питань, пов’язаних із забезпеченням належної організації в місцевих судах щодо оформлення та ведення діловодства, архівної справи, роботи з речовими доказами, довідкової роботи із законодавства та судової статистики;

-організовує в порядку, встановленому законодавством України, своєчасне, повне і неупереджене примусове виконання рішень судів, виконання яких покладено на державних виконавців [22].

Отже, організаційне забезпечення діяльності суду органами юстиції направлене на досягнення загальної цілі – належне здійснення правосуддя.

4. Порядок формування та повноваження органів служби безпеки України

На органи безпеки України покладаються завдання захисту державного суверенітету, конституційного ладу, територіальної цілісності, економічного, науково-технічного і оборонного потенціалу України, законних інтересів держави та прав громадян від розвідувально-підривної діяльності іноземних спецслужб, посягань з боку окремих організацій, груп та осіб. Крім того, Служба безпеки України займається попередженням та розкриттям злочинів проти миру і безпеки людства, тероризму, корупції і організованої злочинної діяльності у сфері управління і економіки та інших протиправних дій, які безпосередньо створюють загрозу життєво важливим інтересам України. У своїй діяльності Служба безпеки України керується Конституцією України, Законом України “Про службу безпеки України”, іншими актами законодавства України, міжнародними правовими актами, визнаними Україною.

Організаційну структуру СБУ визначає Президент України. Систему Служби безпеки України складають центральне управління СБУ, підпорядковані йому регіональні органи, Служба безпеки Автономної Республіки Крим, органи військової контррозвідки, військові формування, а також навчальні, науково-дослідні та інші заклади СБУ. Центральне управління СБУ відповідає за стан державної безпеки, координує і контролює діяльність інших органів СБУ. До його складу входять апарат Голови Служби безпеки України та функціональні підрозділи: розвідки, контррозвідки, військової контррозвідки, захисту національної державності, боротьби з корупцією і організованою злочинною діяльністю, інформаційно-аналітичний, оперативно-технічний, оперативного документування, слідчий, урядового зв’язку по роботі з особовим складом, адміністративно-господарський, фінансовий, військово-медичний та інші згідно з організаційною структурою СБУ [31, c. 62].


Referat.UkrText.info

У нас ви зможете знайти і ознайомитися з рефератами на будь-яку тему.
Не знайшли потрібний реферат ?

Замовте написання реферату на потрібну Вам тему

Замовити реферат