Зворотний зв'язок

Виконання бюджету

Виконання бюджету означає забезпечення повного і своєчасного надходження запланованих доходів, податків і платежів до всіх ланок бюджетної системи та безперервне фінансування заходів, затверджених у бюджеті (рис. 13). Ця частина бюджетного процесу включає заходи щодо виконання дохідної і видаткової частин кожного із бюджетів, що входять до складу бюджетної системи України.

До принципів організації виконання бюджету належать:

— забезпечення повного і своєчасного надходження доходів у цілому і за кожним джерелом окремо;

— фінансування заходів у межах затверджених у бюджеті сум і протягом бюджетного року;

— пропорційність при фінансуванні з бюджету;

— фінансування юридичних осіб тільки з одного бюджету;

— дотримання режиму економії у витрачанні трудових і природних ресурсів, матеріальних коштів;

— забезпечення ефективного контролю за правильним використанням бюджетних коштів;

— дотримання на підприємствах і в організаціях бюджетної сфери фінансової дисципліни.

Завдання щодо виконання бюджету покладаються на фінансові та фіскальні органи, установи банків, міністерства, відомства, місцеві органи влади, підприємства, організації й установи.

Рис. 13. Загальна схема виконання Державного бюджету:

Коментарі

—»- рух коштів інформація про рух/для руху коштів

---»- річні, місячні планові показники щотижневі планові показники зобов'язання

1, 1.1 — сплата податків до бюджету;

1.1.1— інформація про надходження податків до бюджету;

1.1.2 — щоденна акумуляція надходжень на центральний рівень;

1.2.1 — звіт про надходження до бюджету;

2, 2.1, 2.2 — доведення річних та місячних планових показників до розпорядників бюджетних коштів та затвердження ними кошторисів (доводяться на початку бюджетного року);

3 — облік зобов'язань та складання на їх підставі оперативних касових планів (пропозицій);

4, 4.1, 4.2 — щотижневе доведення до розпорядників бюджетних коштів оперативних касових планів;

5 — надання розпорядниками бюджетних коштів розрахункових документів на оплату рахунків та здійснення розрахунків управліннями Державного казначейства за рахунок оборотно-касових залишків на їх кореспондентських рахунках у НБУ;

5.1 — виписка банку (підтвердження проплати);


Referat.UkrText.info

У нас ви зможете знайти і ознайомитися з рефератами на будь-яку тему.
Не знайшли потрібний реферат ?

Замовте написання реферату на потрібну Вам тему

Замовити реферат