Зворотний зв'язок

Завдання і напрями контрольно-ревізійної роботи з бюджету

За необхідності вилучення під час ревізії документів у зв'язку з їх підробленням або виявленими зловживаннями керівник перевірки зобов'язаний повідомити про це правоохоронні органи. У справах організації, підприємства, установи залишається акт вилучення і копії або реєстр вилучених документів, засвідчені підписами ревізора та головного бухгалтера або іншої відповідальної особи організації, яка ревізується. Вилучені документи зберігаються до закінчення ревізії, після цього вони повертаються відповідному підприємству, установі або організації, якщо правоохоронними органами не прийнято рішення про вилучення цих документів.

У разі виявлення зловживань і порушень чинного законодавства матеріали ревізії передаються правоохоронним органам, а про зловживання і порушення повідомляються державні органи влади й органи, уповноважені управляти державним майном.

Підготовка матеріалів ревізії включає складання акта, довідок, отримання письмових пояснень тощо.

Ревізія закінчується підписанням акта і додатків до нього. За результатами ревізії розробляються заходи, спрямовані на усунення виявлених порушень і недоліків.

Список літератури:

1.Арутюнов В. X., КірикД. ТІ., Мішин В. М. Логіка. 144 с. Береза А. М. та ін. Електронна комерція. 326 с.

2.Береза А. М. Основи створення інформаційних систем. Вид. 2-ге, перероб. і дон. 214с.

3.Білик М.Д. Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств. 628 с.

4.Бойко Н. А. Економічна і соціальна географія. Рос. мовою. 239 с.

5.Болюх М. А., Горбаток М. І. Збірник задач з курсу «Економічний аналіз». 232 с.

6.Бондар М.І. Аудит в АПК. 188 с.

7.Боярська 3. І. Міжнародне комерційне право. 143 с.

8.Брусіловський Б. Я. Інформатика інвестування. 497 с.

9.Валєєв К. Г.,Джалладова І. А. Вища математика. Ч. II. 451 с.

10.Валютні операції / За ред. Л. П. Петрашко. 144 с. Васильков В.Г. Організація виробництва. 524 с.

11.Вітлінський В. В. Економічний ризик: ігрові моделі. 446 с.

12.Верба В. А., Решетняк Г. І. Організація консалтингової діяльності. 244 с.

13.Власоеа А. М., СавчукЛ. М., Савінова В. Б. Організаційна поведінка. 96 с.

14.Войчак А. В, Павленко А. Ф. Маркетинг. 246 с.

15.Герольд Мус, Рольф Ханшманн. Бухгалтерський облік (основи — завдання — розв'язання) Пер. з нім., рос. мовою; за ред. В. В. Сопка. 368 с.

16.Гончарук Я. А., Павленко А. Ф., Скибінський С. В. Маркетинг у тестах. 392 с.

17.Голуб Н.М., Шамхалова Н.А. Фінанси англійською мовою. 426 с.


Referat.UkrText.info

У нас ви зможете знайти і ознайомитися з рефератами на будь-яку тему.


Не знайшли потрібний реферат ?

Замовте написання реферату на потрібну Вам тему

Замовити реферат