Зворотний зв'язок

Завдання і напрями контрольно-ревізійної роботи з бюджету

Термін проведення ревізії і склад ревізійних груп залежать від обсягу передбачених робіт, але граничний строк, як правило, не повинен перевищувати 30 днів. У випадках, коли ревізія (перевірка) проводиться за дорученням правоохоронних органів, він може бути продовжений особою, яка призначила ревізію (перевірку), на строк, узгоджений з правоохоронними органами.

Загальною тенденцією в розвитку ревізійної роботи є скорочення строків ревізії за рахунок укомплектування ревізійних груп достатнім числом кваліфікованих ревізорів, використання комп'ютерної техніки.

До проведення комплексної ревізії виконання бюджетів, крім органів державної контрольно-ревізійної служби, залучаються також Міністерство фінансів, місцеві фінансові органи, органи державної податкової служби та Державного казначейства. Кожний орган державного фінансового контролю, що бере участь у контрольних заходах, створює ревізійну групу (групи), яку очолює керівник групи. Обов'язки з підготовки, організації, координації та загального керівництва роботою всіх груп з проведення ревізій (перевірок), узагальнення матеріалів перевірки бюджетів та їх реалізації покладено на керівника перевірки бюджетів, який призначається керівництвом контрольно-ревізійного органу.

Підвищенню дієвості комплексних ревізій сприяє збільшення числа підприємств і організацій, що підлягають ревізії. Це дає змогу зробити більш повний і правильний висновок про стан економічної і контрольної роботи фінансових органів та підрозділів Державного казначейства. Розширення кількості підприємств, організацій та установ, що підлягають ревізії, досягається через залучення до участі в ревізії спеціалістів відповідних міністерств та інших органів виконавчої влади, органів державного управління, економічних, бухгалтерських та інших структурних підрозділів підприємств, установ і організацій, а також завдяки більш тісній координації планів комплексних ревізій роботи фінансових органів з планами ревізій фінансово-господарської діяльності, що проводяться на підвідомчих підприємствах і в організаціях апаратом відомчого контролю.

На підготовчому етапі кожному учаснику видається посвідчення на проведення ревізії та здійснюється загальний інструктаж за планом ревізії перед виходом на об'єкт.

Організаційну роботу на місці ревізії здійснює керівник ревізійної групи, і полягає вона в уточненні й конкретизації завдань, передбачених програмою ревізії, з урахуванням умов роботи та особливостей конкретного об'єкта контролю. Крім того, керівник ревізійної групи повинен установити конкретні взаємозв'язки між членами ревізійної групи залежно від доручених питань та забезпечити своєчасне їх інформування про поточні або додаткові питання, на які слід звернути увагу при проведенні ревізії. Водночас визначається порядок отримання ревізорами документів для перевірки, а також вирішується питання щодо забезпечення їх збереження. Учасникам перевірки надається місце для роботи, можливість користуватися у службових справах зв'язком, розмножувальною технікою, іншими послугами для забезпечення виконання завдань ревізії.

На початку ревізії, як правило, проводяться перевірка готівки в касі, інвентаризація товарно-матеріальних цінностей та інші фактичні перевірки. Потім послідовність ревізійних дій визначається так, щоб перевірка забезпечила всебічну оцінку стану справ на тих чи інших ділянках. На вимогу керівника ревізійної групи до участі у проведенні інвентаризації, перевірки матеріальних цінностей, у контрольних обмірах виконаних робіт, контрольних запусках у виробництво сировини та матеріалів, відборі проб і зразків на дослідження, а також в інших аналогічних діях, спрямованих на перевірку збереження грошових коштів і матеріальних цінностей, в обов'язковому порядку залучаються матеріально відповідальні особи. Про це зазначається в акті або в іншому документі, що складається за результатами перевірки.

У разі виявлення фактів порушень законів, постанов та інших нормативних актів, незаконного і нецільового використання державних коштів та інших порушень фінансової дисципліни або зловживань перевіряльники повинні отримати письмові пояснення від посадових та інших причетних до цього осіб, установити розмір завданого державі збитку та інші наслідки допущених порушень; причини цих порушень; посадових осіб, з вини яких вони сталися, а також вжити в ході ревізії необхідних заходів щодо ліквідації виявлених порушень і недоліків.Якщо порушення допущено не з вини працівників підприємства, установи або організації, що ревізується, а з вини працівників інших підприємств, установ або організацій, то проводиться перевірка і на цих підприємствах або про це сповіщається у відповідний орган, який призначив ревізію.

Керівник ревізійної групи повинен забезпечити виконання всіма ревізорами вимог щодо обґрунтування та документування виявлених ними порушень. Іншими словами, він несе консолідовану відповідальність з кожним ревізором щодо правильності кваліфікації виявленого порушення, а тому ще під час здійснення ревізії має впевнитися, що встановлене порушення відноситься саме до незаконного або нецільового витрачання бюджетних коштів, недостач чи інших фінансових порушень, втрат фінансових ресурсів тощо, а також повинен мати вичерпні докази щодо того, яка конкретно посадова чи матеріально відповідальна особа порушила конкретну фінансово-правову норму.


Referat.UkrText.info

У нас ви зможете знайти і ознайомитися з рефератами на будь-яку тему.


Не знайшли потрібний реферат ?

Замовте написання реферату на потрібну Вам тему

Замовити реферат