Зворотний зв'язок

Завдання і напрями контрольно-ревізійної роботи з бюджету

Контрольно-ревізійна робота з бюджету проводиться органами державної контрольно-ревізійної служби у формі ревізій і перевірок. Найповнішу характеристику стану економічної і контрольної роботи фінансових органів і органів Державного казначейства дають комплексні ревізії, які повинні сприяти виконанню бюджету з кожного джерела доходів, виявленню можливостей додаткового надходження платежів до бюджету, цільовому й ефективному використанню бюджетних коштів.

Ревізії виконання бюджету та стану роботи фінансових органів і органів Державного казначейства Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя проводяться комплексно Головним контрольно-ревізійним управлінням України разом з Міністерством фінансів України, Державним казначейством України за узгодженим між ними планом.

Ревізії виконання бюджету та стану роботи фінансових органів і органів Державного казначейства районів, міст обласного підпорядкування, районів у містах проводяться комплексно контрольно-ревізійними управліннями в областях разом з обласними фінансовими управліннями й обласними управліннями Державного казначейства.

У сільських, селищних і міських (містах районного підпорядкування) радах ревізії стану виконання бюджету та збереження грошових коштів і матеріальних цінностей здійснюються комплексно працівниками контрольно-ревізійних відділів разом з працівниками фінансових органів та відділів Державного казначейства у районах і містах. Ревізія операцій, пов'язаних зі стягненням податків та інших платежів від населення, проводиться державними податковими адміністраціями, як правило, одночасно з ревізією збереження грошових коштів і матеріальних цінностей.Перевірки бюджетів проводяться органами державної контрольно-ревізійної служби центрального та регіонального рівнів спільно з іншими органами державного фінансового контролю у плановому порядку.

Крім планових ревізій, державною контрольно-ревізійною службою проводяться і позапланові ревізії та перевірки, актуальність яких зростає у зв'язку з реформуванням економіки, появою численних нових форм господарювання, їх новизною, відсутністю нормативно-правового регулювання багатьох економічних процесів, що створює сприятливий ґрунт для порушень законності. У цих умовах одним із напрямів діяльності контрольно-ревізійної служби стає не тільки виявлення, а й прогнозування кримінальних економічних ситуацій, що супроводжують трансформаційні процеси на нинішньому етапі ринкових перетворень. Надалі цей прогнозний матеріал може бути використаний для створення державної програми з попередження порушень законності в різних сферах економіки.

На проведення кожної перевірки бюджетів видається наказ керівника контрольно-ревізійного органу.

Отже, контрольно-ревізійну роботу з бюджету можна розглядати як послідовний процес, який починається з підготовки до її проведення і закінчується перевіркою усунення порушень і недоліків, виявлених під час ревізії.

Виходячи з цього визначають такі етапи ревізійного процесу:

1) підготовка до ревізії;

2) складання програми проведення ревізії;

3) організація роботи на місці (об'єкті) ревізії;

4) систематизація матеріалів ревізії та складання акта, висновків і пропозицій;

5) узгодження та обговорення результатів ревізії;

6) затвердження матеріалів ревізій і рішень за ними;

7) контроль за виконанням прийнятих рішень.

Важливою умовою успішного проведення комплексної ревізії роботи фінансових органів зі складання і виконання бюджету є правильно організована підготовка до неї. Підготовча робота передбачає ознайомлення з такими матеріалами та документами:


Referat.UkrText.info

У нас ви зможете знайти і ознайомитися з рефератами на будь-яку тему.


Не знайшли потрібний реферат ?

Замовте написання реферату на потрібну Вам тему

Замовити реферат