Зворотний зв'язок

Завдання і напрями контрольно-ревізійної роботи з бюджету

Досягнення позитивних економічних зрушень у державі неможливе без запровадження режиму жорсткого обмеження бюджетних видатків та інших державних витрат, своєчасного наповнення дохідної частини бюджету. Саме тому здійснення контролю за формуванням, виконанням бюджетів і використанням бюджетних коштів є одним із основних напрямів роботи державної контрольно-ревізійної служби в Україні.

Перевірка бюджетів являє собою обстеження і вивчення окремих ділянок фінансово-господарської діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, бюджетних установ, інших суб'єктів господарювання з погляду дотримання учасниками бюджетного процесу визначених законодавством норм складання, розгляду, затвердження та виконання бюджетів, які проводяться органами фінансового контролю в межах покладених на них повноважень.

Перевірка роботи органів державної влади та місцевого самоврядування щодо формування та виконання бюджету включає такі напрями:

• аналіз складання і виконання зведеного бюджету території;

• перевірка законності операцій по рахунках бюджету основного рівня території (АР Крим, обласного, районного, міського) та дотримання законодавства при його формуванні та виконанні;

• перевірка операцій по рахунках з обліку коштів державного та місцевих бюджетів;

• перевірка використання коштів на реалізацію бюджетних програм;

• аналіз економічної і контрольної роботи фінорганів та підрозділів Держказначейства;

• перевірка використання бюджетних коштів, державного (комунального) майна розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів;

• перевірка витрачання коштів, виділених із бюджетів усіх рівнів підприємствам, установам та організаціям окремих галузей бюджетної сфери;

• перевірка використання бюджетних коштів на утримання місцевих органів виконавчої влади та самоврядування, фінансових та казначейських органів.

Особливістю даних перевірок є те, Ідо всі контрольні дії здійснюються передусім з метою визначення й оцінки роботи органів виконавчої влади щодо забезпечення формування і виконання бюджетів.

До основних завдань контрольно-ревізійної роботи з бюджету належать:

• перевірка дотримання чинних законодавчих і нормативних актів щодо формування та виконання бюджетів відповідних рівнів, стану економічної та контрольної роботи фінансових органів і органів Державного казначейства;

• комплексне відстеження дотримання порядку проходження бюджетних коштів на фінансування заходів, передбачених показниками видаткової частини відповідного бюджету;

• перевірка дотримання фінансово-бюджетної дисципліни учасниками бюджетного процесу, правильності й достовірності ведення бухгалтерського обліку та складання звітності;

• перевірка законності виконаних операцій із грошовими коштами і матеріальними цінностями;

• перевірка правильності формування та використання коштів від цільових надходжень;

• вжиття заходів, спрямованих на усунення недоліків і поліпшення роботи фінансових органів та органів Державного казначейства, бюджетних установ, господарських організацій і підприємств щодо можливостей збільшення доходів відповідних бюджетів, забезпечення економного, цільового й раціонального використання бюджетних коштів.


Referat.UkrText.info

У нас ви зможете знайти і ознайомитися з рефератами на будь-яку тему.


Не знайшли потрібний реферат ?

Замовте написання реферату на потрібну Вам тему

Замовити реферат