Зворотний зв'язок

Організація податкового контролю

Безпосередній податковий контроль, як уже зазначалося, здійснюється низовою ланкою Державної податкової служби — податковою інспекцією, її головні завдання такі: виявлення та облік платників податків; перевірка правильності обчислення податків і податкових платежів; контроль за своєчасністю надходження нарахованих сум у бюджет.

Облік платників податків ведеться окремо за юридичними і фізичними особами.

Обліковим реєстром юридичних осіб є «Єдиний банк даних про платників податків юридичних осіб». У реєстр вносяться всі підприємства, що розташовані на території району чи міста, а також їхні філії, відділення та інші структурні підрозділи незалежно від їх місцезнаходження.

З Єдиного банку даних відомості про платників вносяться до журналу обліку платників податків та зборів. У журналі за кожним платником вказуються такі реквізити:

— код за ЄДРПОУ, або реєстраційний (обліковий) номер платника;

— назва платника податків;

— місцезнаходження;

— назва органу державної реєстрації;

— номер і дата рішення про державну реєстрацію;

— форма власності;

— організаційно-правова форма;

— основний вид господарської діяльності;

— відомості про директора;

—дата взяття на облік у податковому органі;

— прізвище, ім'я, по батькові інспектора, за яким закріплений платник.

Для реєстрації в податковому органі новоутворені підприємства зобов'язані подати в податкову інспекцію за місцем свого розташування документи за встановленим переліком (заява, копія статуту тощо). Податкові органи перевіряють подані документи і за відсутності зауважень протягом двох днів з моменту подання заяви реєструють підприємство і вносять його до Єдиного банку даних. Після взяття на облік платника на примірнику статуту ставиться спеціальний штамп за підписом відповідальної особи і платникові видається довідка про взяття його на облік.

Надалі підприємства зобов'язані подавати в податкову інспекцію відомості про всі зміни в їхній діяльності, пов'язані з даними, наведеними в заяві. У разі зміни місцезнаходження підприємства за його новою адресою передаються заява, а також справа підприємства з додатком копії особового рахунка чи довідки про стан розрахунків із бюджетом.

Підприємства, які не зареєструються у встановлені строки, несуть передбачену чинним законодавством відповідальність.

Податкові органи перевіряють Єдиний банк даних з погляду повноти обліку з метою виявлення всіх платників, що перебувають на території району чи міста. Для цього вони аналізують відповідні дані тих організацій та установ, діяльність яких пов'язана з відкриттям нових підприємств. Зокрема, це такі дані:


Referat.UkrText.info

У нас ви зможете знайти і ознайомитися з рефератами на будь-яку тему.
Не знайшли потрібний реферат ?

Замовте написання реферату на потрібну Вам тему

Замовити реферат