Зворотний зв'язок

Національний доход. Закон обігу грошей (шпаргалки)

Розподіл і перерозподіл національного доходу.

На стадії виробництва розподіл національного доходу проявляється в тому, що створюється необхідний і додатковий продукт. На стадії розподілу необхідний і додатковий продукт розпадається на первинні доходи – це доходи які підкреслюють, що суб’єкти, які їх одержують беруть безпосередню участь у створенні національного доходу. На стадії обліку відбувається утворення вторинних доходів – це пенсії, стипендії, допомоги різного виду. На стадії споживання розподіл національного доходу відбувається між споживачами благ та послуг.

Перерозподіл національного доходу відбувається офіційними і не офіційними командами.

Національний дохід утворює два фонди:

- фонд споживання;

- фонд нагромадження.

Фонд споживання – це частина національного доходу, яку в вигляді особистих доходів громадян використовують для задоволення їх споживчих потреб.

Фонд нагромадження – це частина національного доходу, яка у вигляді капіталовкладень використовується для розширення виробництва.

Нагромадження поділяють на виробничу і невиробничу.

Виробнича – використовується для будівництва підприємств та купівлю засобів праці.

Невиробнича – використовується для будівництва житлових будинків, закладів освіти, охорони здоров’я, культури.

Закон обігу грошей

1. Загальний закон грошового обігу враховуючи функцію грошей як міру вартості і засобу обігу, к-сть грошей необхідну для обігу визначають:

;

Кгр – к-сть грошей необхідна для обігу.

су – сума цін товарів, що реалізується в даному році.

о - швидкість обігу грошової одиниці.

2. Розгорнутий закон – враховуючи функцію грошей, як засобу платежу к-сть грошей визначається:

;

К – сума цін товарів поданих у кредит;

П – сума платежів за борговими зобов’язаннями.

ВВ – сума взаємопогашаючих безготівкових платежів.

3. Рівняння Фітера – це рівняння обігу згідно якого к-сть грошей необхідна для обігу прямо пропорційна кількості товарів і послуг та її ціні і обернено пропорційна швидкості обігу грошей. ;


Referat.UkrText.info

У нас ви зможете знайти і ознайомитися з рефератами на будь-яку тему.
Не знайшли потрібний реферат ?

Замовте написання реферату на потрібну Вам тему

Замовити реферат