Зворотний зв'язок

Забруднення навколишнього середовища по місту Коломия

Забруднення стало значним повсякденним словом, яке наводить на думку про отруєну воду, повітря, землю.

У дійсності проблема забруднення довкілля набагато складніша.

Безпосередньо обкатами забруднення є основні компоненти екотопу: атмосфера, вода, грунт.

Серед інгредієнтів забруднення – тисячі хімічних сполук, особливо важкі метали та оксиди, токсичні речовини та аерозолі.

Забруднення довкілля є будь-яке внесення у ту чи іншу екологічну систему не властивих їй живих або неживих компонентів, чи структурних змін, які переривають кругообіг речовин, їх асиміляцію, руйнується, або не знижується її продуктивність.

Забруднення довкілля – складний і різноманітний процес.

Як засвідчує практика, провідні науково-технічні досягнення не завжди використовується людською спільнотою в раціональних межах.

І тому на Україні особливо гостро існують проблеми, пов’язані з невпинною зростаючою демографічною кризою, яка в значній мірі зумовлена погіршенням екологічного стану оточуючого середовища.

Нами гуртківцями Коломийського медичного училища імені Івана Яковича Франка була проведена пошукова робота.

“Забруднення навколишнього середовища в місті Коломия”.

Ще п’ятдесят року тому природа досить успішно ліквідувала різноманітні забруднення, оскільки атмосфера має могутні властивості самоочищення, але нині вона з цим завданням вже не справляється.

За останні кілька років світі спалюється в середньому по 10 млрд. Т. Палива на рік. При цьому викидається 22 млрд. т. Вуглекислого газу, 150 млн. т. Двоокису сірки, 50 млн. т. оксиду вуглецю, 50 млн. т. оксиду азоту, 200-700 млн. Т. Пилу і диму та багато інших речовин з якими надходять в атмосферу шкідливі хвороботворні в тому числі канцерогенні та мутагенні речовини.

Найбільш поширеними токсичними речовинами, які забруднюють атмосферу, є: оксид вуглецю СО, діоксид сірки SO2, оксид азоту NOx, вуглеводні Сn Hm та пил.

Хімічні реакції, які відбуваються в повітрі призводять до виникнення димних туманів – смогів.

А оксид азоту є одним із компонентів смогу.

Особливо небезпечні сірчисті сполуки й оксид азоту, які спричиняють кислотні дощі.

Промислові викиди в атмосферу порушують озоновий шар.

Мною на основі санепідстанції було зроблено аналіз забруднення води, атмосферного повітря та грунтів, по місту Коломия, за останні 4 роки.

І я прийшла до висновку, що забруднення атмосферного повітря на основних магістралях міста від автотранспорту у 1998 році – гранично-допустимих концентрацій (ГДК) 0.5 мк/м3, а з 1999 – 2002 років ГДК зменшилося і становило 0,085 мк/м. Хоча забрудненість атмосферного повітря уже від підприємств значно збільшується. ГДК у 2002 становило 5,0 мк/м3, а норма ГДК до 1 мк/м3, отже забруднення зросло у разів.

Дослідження проводилося по виявлених інгредієнтах: двоокис сірки, двоокис азоту, вуглецю, пил, фенали, формальдегіди...

Тому з фізико-хімічної точки зору повітря являє собою надзвичайно складну аеродисперсну систему, середовищем якої є гази повітря – пилові, парові, бактеріальні та інші, в тому числі і токсичні аерозолі.


Referat.UkrText.info

У нас ви зможете знайти і ознайомитися з рефератами на будь-яку тему.
Не знайшли потрібний реферат ?

Замовте написання реферату на потрібну Вам тему

Замовити реферат