Зворотний зв'язок

Тестування в системі підготовки діловодів

Однією із складових систем підготовки діловодів є педагогічний контроль, який визначає рівень засвоєння навчального матеріалу, забезпечує міцність знань, стимулює діяльність студентів, дозволяє будувати адаптивну програму.

Особливе місце серед методів контролю займає тестування – науково обґрунтована система тестових завдань, валідних за змістом, трудністю, розпізнавальною здатністю тощо.

Тест повинен мати чітко визначене місце в системі контролю і виконувати свої діагностичні функції, вписуючись в існуючу в коледжі практику навчання, стимулюючи її вдосконалення через систему оперативного зворотного зв’язку.

При багатоетапному контролі знань пов’язано з перевіркою:

•знань основних фактів і ключових понять з будь-якої конкретної теми;

•знань з кількох взаємопов’язаних тем або відносно самостійного розділу курсу;

•знань ключових розділів тем великого курсу, різних за характером матеріалу;

а також:

•діагностикою базових знань та вмінь студентів перед вивченням курсу;

•загальним та спеціальним „предметним” навчанням студентів.

Запропоновані тести є відносно короткостроковими, тобто не потребують великих витрат часу; однозначними, тобто не допускають вільного тлумачення текстового завдання; правильними, тобто виключають можливість формулювання багатозначних відповідей; інформаційними; зручними, тобто придатними для швидкої обробки результатів; стандартними, тобто придатними для широкого практичного застосування – вимірювання рівня навчання найбільш можливого широкого контингенту студентів, які опановують однаковим об’ємом знань на одному й тому ж рівні.

Тема. Документознавство як наука

1.У якому році вперше в Україні курс „Документознавство” був введений в навчальну програму Харківської державної академії культури?

а). 1995в). 1996 д) 1991

б). 1992г). 1994е) 1984

2. Документознавство – це ... .

а) Наука, яка вивчає обмін документами між організаціями.

б) Наука, яка вивчає класифікацію документа.

в) Наука про документ і документно – комунікаційну діяльність.

3.Основоположником документаційної науки був:

а) Поль Отле в) О. В. Соколов

б) О. П. Коршоновг) Ю. Н. Столяров


Referat.UkrText.info

У нас ви зможете знайти і ознайомитися з рефератами на будь-яку тему.
Не знайшли потрібний реферат ?

Замовте написання реферату на потрібну Вам тему

Замовити реферат