Зворотний зв'язок

Архівна система та система архівних установ.

1.Поняття “Архівна система”

2.Основні види архівної системи.

3.Система архівних установ України

1. Система (грецьке походження), що означає цілісність, яка базується на певних складових частинах і які пов’язані між собою відповідними взаємозв’язками і спільними ознаками.

Архівна система – це сукупність основоположних принципів організації архівної справи, способів психології її ведення, що забезпечує цілісність та скоординованість функціонування архівних установ. Архівна система має конкретно історичний зміст, є похідною від суспільно-державного ладу та політичного устрою. Осмислення суті архівної системи дає можливість засвоїти її особливості, зіставити сильні і слабкі сторони розвитку суспільства і сильно вплинути на тенденції розвитку архівної справи.

Архівна справа – це галузь життєдіяльності суспільства, що охоплює наукові, політико-правові, культурологічні та техніко-економічні аспекти організації зберігання архівних документів та використання їх інформації.

2 За принципом побудови і характером управління архівні системи умовно поділяються на дві групи:

1.централізовані, де управління архівною справою здійснюється єдиним державним органом на спільних засадах і включає автономні підсистеми управління архівною справою;

2.мішана, вона включає в себе елементи централізму, і децентралізму, а міра співвідношення між ними визначається у кожному принципі (випадку конкретному).

Централізовані системи архівної справи властиві країнам з тоталітарним режимом суспільного життя.

Прикладом центральної архівної системи є архівна система колишнього Радянського Союзу. Зараз централізована архівна система існує в Китаї де в 1993 році державне архівне управління було об’єднане і підпорядковувалося безпосередньо в центральному комітеті в Китаю.

Архівна система України, як і будь-якої іншої країни склалася історично. Вона має давню традицію, яка пов’язана з добо Київської Русі та Галицько-Волинської держави.

1920-1980 рр. їй були притаманні риси централізованої архівної системи. Із встановленням Незалежної України 1991 році в архівній системі сталися певні зміни, які пов’язані з відродженням національної традицій архівної справи.

Магістральним напрямком пост Радянського архівного будівництва стала демократизація національних архівних систем.

Протягом 1991-2001 років було здійснено організаційні заходи, щодо уточнення профілю архівів та їх перейменування. Колишній центральний державний архів жовтневої революції, який підпорядковувався вищим органам державної влади і управління УРСР було перейменовано на центральний державний архів вищих органів влади і управління України.

Партійний архів, який існував при ЦЕКА компартії України було реформовано в центральний державний архів громадських об’єднань України. Партійні архіви обкомі у партії були ліквідовані і передані на державне зберігання до державних архівів області.

Важливим рубежем реформування архівних систем в Україні стало прийняття Верховною Радою України в грудні 1993 року закону “Про Національний фонд і архівні установи”. У 2001 році до цього закону внесено ряд змін і затверджено його нову резолюцію. Цей закон заклав єдині основи системи архівних установ, він регулює суспільні відносини, які пов’язані з формуванням, обліком, зберіганням і використанням національного архівного фонду та інші основні поняття архівної справи.


Referat.UkrText.info

У нас ви зможете знайти і ознайомитися з рефератами на будь-яку тему.
Не знайшли потрібний реферат ?

Замовте написання реферату на потрібну Вам тему

Замовити реферат