Зворотний зв'язок

Органи фінансового контролю

ПЛАН

ВСТУП

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНІВ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ

2. ВИДИ ЕКОНОМІЧНОГО КОНТРОЛЮ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ,

ЯКІ ЙОГО ПРОВОДЯТЬ

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ВСТУП

Фінансовий контроль – одна з найважливіших функцій державного управління. Його призначення полягає у сприянні реалізації фінансової політики держави, забезпеченні процесу формування і ефективного використання фінансових ресурсів у всіх ланках фінансової системи. Об’єктом фінансового контролю є всі господарські операції, які здійснюються з використанням коштів на цілі економічного і соціального розвитку.

Оскільки фінансові ресурси не є невичерпними, то виникає органічна необхідність у існуванні фінансового контролю, який спрямований, передусім, на раціональне використання бюджетних коштів і коштів централізованих і децентралізованих фондів цільового призначення, фінансової дисципліни в господарських структурах.

Як специфічна об’єктивно необхідна функція держа¬ви контроль розподіляється між різними частинами еко¬номічної системи відповідно до місця їх у цій системі і з урахуванням особливостей сфер суспільного життя, в яких вона здійснюється. На сучасному етапі стратегічна лінія розвитку політичної системи суспільства полягає у вдосконаленні демократії, у більш повному здійсненні самоуправління народу на підставі активного і дійового впливу трудящих у вирішенні питань державного і гро¬мадського життя.

Розвиток вільного економічного підприємництва з різними формами власності в Україні зумовив формування нового виду економічного контролю – незалежного аудиторського. На відміну від фінансового контролю, який здійснюється від імені держави різними контролюючими органами, аудиторський контроль проводять незалежні організації на договірних засадах. Спочатку аудит був лише знаряддям перевірки і підтвердження достовірності бухгалтерських документів і звітів, а потім він став системно орієнтованим видом у фінансовому контролі.

1. Характеристика органів,

які здійснюють фінансовий контроль

Функції фінансового контролю поширюються на еко¬номічну діяльність усіх ланок народного господарства. За організаційними формами фінансовий контроль в Ук¬раїні поділяють на державний, муніципальний, незалеж¬ний і контроль власника.

Державні органи, які здійснюють функції економіч¬ного контролю, такі: Фонд державного майна України, Міністерство економіки України, Міністерство фінансів України, Міністерство праці України, Міністерство ста-тистики України, Національний банк України.

Спеціалізовані органи контролю – Державний комі¬тет України по стандартизації, метрології та якості про¬дукції (Держстандарт України), Державна інспекція України по захисту прав споживача, Державна інспек¬ція України по контролю за цінами.

Муніципальний контроль – місцеві Ради народних депутатів та їх комісії.


Referat.UkrText.info

У нас ви зможете знайти і ознайомитися з рефератами на будь-яку тему.


Не знайшли потрібний реферат ?

Замовте написання реферату на потрібну Вам тему

Замовити реферат