Зворотний зв'язок

Удосконалення діяльності державного казначейства

З моменту свого створення казначейство України пройшло досить значний шлях у своєму розвитку. Здобутками на цьому шляху є забезпечення виконання державного бюджету за видатковою частиною, в тому числі здійснення платежів безпосередньо на користь суб’єктів господарської діяльності , які виконали роботи або надали послуги розпорядникам бюджетних коштів, взаємних розрахунків між державним та місцевими бюджетами, встановлення контролю за фінансовими взаємовідносинами державного бюджету і державних позабюджетних фондів, бухгалтерський облік виконання державного бюджету тощо.

Але існують і проблеми в розвитку Державного казначейства. Насамперед, не в повному обсязі реалізується виконання однієї з найважливіших функцій у життєдіяльності держави – функції оперативного управління доходами і видатками державного бюджету, в межах розподілу доходів і видатків державного бюджету. Нині затвердилася тенденція до збільшення залишків бюджетних коштів в установах банків, які не використовуються бюджетними установами і організаціями, що фінансуються з бюджету.Такий стан справ пояснюють тим, що з вини Головних розпорядників коштів державного бюджету значні суми безпідставно затримуються на рахунках Державного казначейства через несвоєчасний розподіл їх, відсутність належно оформленої кошторисної документації, угод на поставку матеріальних цінностей, обладнання тощо та недосконалість системи видатків державного бюджету.

Результати аналізу свідчать про необхідність запровадження комплексних заходів для вирішення проблем, пов’язаних з недостатньо ефективним управлінням наявними коштами Державного бюджету України та недосконалістю існуючої системи видатків.

Необхідна, по – перше, реалізація схеми управління видатками державного бюджету за рахунок поточних надходжень у регіонах . А саме : запровадження системи видатків державного бюджету територіальними органами Державного казначейства України за рахунок коштів, що сплачуються на рахунки державного бюджету, відкриті на ім’я територіальних органів Державного казначейства України “дозвільної” системи управління обсягами мобілізованих коштів, що можуть бути використані в регіонах . Запровадження цієї системи дозволить підвищити оперативність видатків державного бюджету та ефективність визначення пріоритетності видатків у межах затверджених кошторисів розпорядників коштів з урахуванням залишків не використаних розпорядниками коштів. Особливого значення набувають видатки за такою схемою на соціальні виплати і “скорочення шляху подорожі “ коштів державного бюджету з регіону в центр і в зворотному напрямку.

По – друге, створення системи управління залишками коштів на рахунках установ і організацій, що фінансуються з бюджету, залучення їх до поточного фінансування .Такий захід дозволить збільшити фінансові ресурси держави у конкретно визначений термін для стратегічно важливих видатків. А також буде забезпечено зворотний зв’язок з контролю за достовірністю затверджених кошторисів за конкретними споживачами бюджетних коштів . Це в свою чергу дозволить Головному управлінню казначейства впливати на підвищення ефективності роботи Головних розпорядників коштів з використання виділених державним бюджетом коштів.

По – третє, запровадження режиму видатків державного бюджету з центрального рівня на підставі прогнозних показників виконання державного бюджету за доходами в місячному і декадному розрізі. Такий підхід дозволить ліквідувати щоденний пожежний варіант виконання державного бюджету за видатками і надасть можливість якісно й оперативно планувати видатки з додержанням граничного дефіциту державного бюджету.

Для усунення негативної тенденції щодо зростання залишків бюджетних коштів розроблено проекти розпорядчих документів, якими передбачено запровадження порядку видатків використанням поточних надходжень у регіонах для реалізації поточних видатків , системи контролю за поточним фінансуванням з урахуванням наявності у головних розпорядників фактичних залишків невикористаних коштів, які було надано з державного бюджету в попередніх періодах, запровадження системи управління залишками бюджетних коштів на рахунках розпорядників для поточного фінансування і корекції затверджених кошторисів.

Запропоновані заходи безперечно сприятимуть удосконаленню системи видатків, підвищать оперативність і ефективність управління наявними фінансовими ресурсами держави.

З тим, щоб казначейство повністю контролювало надходження доходів необхідно передати повністю касове виконання бюджету за доходами, безпосередньо роботу з обслуговуванням по первинних документах, одержаних з комерційних банків, тобто складання форми № 9 по кодах бюджетної класифікації.На цьому етапі казначейство має можливість контролювати правильність перерахування податків безпосередньо платниками. Казначейство веде розподіл загальнодержавних податків, облік нез’ясованих платежів. Необхідно передати казначейству контроль за прийняття рішень на повернення зайво внесених платежів не тільки по платежах по яких Державна податкова інспекція не веде особових рахунків, а й по основних податках і зборах.


Referat.UkrText.info

У нас ви зможете знайти і ознайомитися з рефератами на будь-яку тему.


Не знайшли потрібний реферат ?

Замовте написання реферату на потрібну Вам тему

Замовити реферат