Зворотний зв'язок

Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації незайнятого населення

Зміст

1. Сутність, мета і основні принципи професійного навчання незайнятого населення.

2. Основні напрямки розвитку системи професійного навчання незайнятого населення.

3. Управління системою професійного навчання незайнятого населення.

Список використаної літератури

У ст. 24 Закону України "Про зайнятість населення" чітко визначаються випадки, коли може здійснюватись професійна підготовка осіб, що зареєстровані у службі зайнятості як такі, що шукають роботу, і безробітні:

• неможливість підібрати підходящу роботу через відсутність необхідної професійної кваліфікації;

• необхідність змінити кваліфікацію у зв'язку з відсутністю роботи, яка відповідає професійним навичкам;

• у разі втрати здатності виконувати роботу за попередньою професією;

• пошук роботи вперше і відсутність професії (спеціальності).

З метою забезпечення єдиного науково-методичного підходу до реалізації політики у сфері професійного навчання незайнятого населення, об'єднання зусиль усіх зацікавлених відомств і організацій Кабінет Міністрів України постановою від 1 лютого 1996 р. №150 ухвалив Концепцію професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації незайнятого населення.

На основі узагальнення досвіду та вивчення літературних джерел вітчизняних і зарубіжних спеціалістів в Україні створена структурно-змістова модель професійної освіти, на підставі якої здійснюються програми підготовки та перепідготовки працівників (ППП).

Незайняте населення, особливо вивільнені працівники і безробітні, які довгий час не працюють, має певні специфічні якості внаслідок переживань, пов'язаних із втратою роботи і неможливістю реалізуватися як професіонал, що потребує здійснення психореабілітаційних заходів, удосконалення роботи з профорієнтації, індивідуального визначення профілю формування психологічної готовності громадян до навчання та праці за новообраною професією.

Професійне навчання незайнятого населення покликане сприяти ефективному використанню трудового потенціалу особи, підвищенню її соціальної та професійної мобільності, бути засобом профілактики масового безробіття, відігравати важливу роль у підготовці кадрів для структурної та технологічної перебудови галузей економіки, стимулювати пошук незайнятим громадянином найефективніших шляхів підвищення професійно-кваліфікаційного рівня, інтелектуальної та трудової незалежності.

Рис. 3.1. Структурно-змістова модель системи професійної освіти працівників

Основна мета професійного навчання незайнятих громадян — сприяти їхньому працевлаштуванню завдяки отриманню професії (спеціальності) або підвищенню кваліфікації та конкурентоспроможності на ринку праці.

В основу професійного навчання незайнятого населення покладено такі принципи:

• добровільність професійного навчання;

• відповідність професійного навчання незайнятого населення державним вимогам;

• зв'язок професійного навчання з процесами ринкових перетворень, розвитком різних форм власності та господарювання, реструктуризацією економіки та зайнятості населення;


Referat.UkrText.info

У нас ви зможете знайти і ознайомитися з рефератами на будь-яку тему.
Не знайшли потрібний реферат ?

Замовте написання реферату на потрібну Вам тему

Замовити реферат