Зворотний зв'язок

Організація професійної орієнтації, професійного відбору і профконсультацій незайнятого населення

Зміст

1. Сутність, мета і основні принципи профорієнтації незайнятого населення.

2. Основні елементи профорієнтації.

3. Діяльність служби зайнятості щодо профорієнтації незайнятого населення.

Список використаної літератури

Державною програмою зайнятості населення на 2001-2004 pp., Основними напрямами соціальної політики на цей же період передбачається насамперед активне державне регулювання рівня зайнятості й балансу попиту та пропозиції робочої сили на ринку праці. Світовий досвід підтверджує, що активна політика зайнятості сприяє утриманню рівня безробіття в межах 3 % загальної чисельності працездатного населення. До активних заходів сприяння зайнятості населення, які здійснює державна служба зайнятості згідно із Законом про зайнятість населення, належать: професійна орієнтація, професійне навчання звільнених працівників і безробітних, допомога у зв'язку з трудовою міграцією, безвідсоткові позики для створення нових підприємств для безробітних, організація так званих додаткових робіт та оплачуваних громадських робіт (табл. 2.1;).

Пасивна політика зайнятості зорієнтована на передчасний вихід безробітних на пенсію, допомогу по безробіттю та інші грошові виплати, що призводять до неефективного використання робочої сили.

Після набрання чинності Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" [6] розміри і строки виплати допомоги по безробіттю визначаються за принципами, що спонукають безробітних до активного пошуку роботи.

Працевлаштування не зайнятих трудовою діяльністю громадян на підприємствах, в установах і організаціях за формами власності та галузями економіки.

ПоказникКод рядкаПрацевлаштоване населення

Разом3 них

жінкимолодь у віці до 28 роківна місця робітниківна посади

службовцівна місця, які не потребують спеціальної підготовки

АБ123456

Разом (р. 02 + 26)0177272637369927912034543177790160393

Утому числі

особи, що працевлаштовані в Україні (сума рядків з 03 по 07)02772670373686279099434492177790160388

Форми власності

• приватна03963195431532668568282071618775

• колективна043816171690141402202275096915184957

• державна052933901495121057991494048769056296


Referat.UkrText.info

У нас ви зможете знайти і ознайомитися з рефератами на будь-яку тему.


Не знайшли потрібний реферат ?

Замовте написання реферату на потрібну Вам тему

Замовити реферат